Две трети от хората в работна възраст в ЕС знаят чужд език

Две трети от хората в работна възраст в 28-членния Европейски съюз са заявили през 2011 г., че знаят чужд език, показват данни публикувани от европейската статистическа служба Евростат по случай Европейския ден на езиците, който се отбелязва на 26 септември, предаде БТА от Брюксел.

Според статистиката през 2011 г. 83 процента от учениците на ниво начално и основно образование и 94 процента от учениците на ниво средно образование и от участниците в общи образователни програми са изучавали английски като чужд език.

Вторият най-изучаван чужд език както на ниво начално и основно образование, така и на ниво средно образование е бил френският - съответно от 19 и 23 процента от учениците в двете образователни категории, следван от немския (съответно 9 и 21 процента) и испанския (съответно 6 и 18 процента).

Данните на Евростат сочат, че през 2011 г. в България най-изучаваният чужд език на ниво начално и основно образование е бил английският (79 процента от учениците), следван от руския (13 процента). На ниво средно образование и общи образователни програми най-изучаваният чужд език отново е бил английският (88 процента), а второ място е заемал немският (34 процента).

През 2011 г. английският е бил най-изучаваният чужд език в 28-те сегашни държави членки на ЕС на ниво начално и основно образование, като делът на изучавалите го ученици е бил над 90 процента в Малта, Австрия, Испания, Италия, Гърция, Хърватия, Франция и Полша. Сред страните, за които има данни, френският е бил изучаван от повече от половината ученици на това образователно ниво в Люксембург и Румъния, а немският е бил изучаван от повече от една четвърт в Люксембург, Хърватия, Дания, Унгария и Словакия.

На ниво средно образование най-изучаваният чужд език е бил английският, като делът на изучавалите го ученици е бил над 90 процента във всички държави от ЕС освен България, Кипър, Унгария, Малта и Португалия. Немският е бил вторият най-изучаван чужд език в десет страни членки, френският - в девет, испанският - в четири, руският - в три, а шведският и италианският - в по една, показват данните на Евростат.

Споделяне

Още от Европа