Две трети от хотелиерите искат доброволна категоризация

Две трети от хотелиерите искат доброволна категоризация

Близо 70 на сто от собствениците на хотели и ресторанти у нас смятат, че категоризацията на обектите трябва да е доброволна, съобщиха в сряда от “Националния хотелиерски мениджмънт клуб”. Това показват данните от национално експресно проучване през периода от 16 до 19 октомври, проведено от туристическата браншова организация по проблемите на категоризацията на обектите. Привържениците на доброволната категоризация посочват, че от усилията на всички работещи в туристическите обекти зависи дали те ще бъдат предпочетени от клиентите пред конкурентите си. Дадената категория реално не допринася за по-доброто има на хотела или ресторанта.

Общото мнение на собствениците на туристическите обекти е, че процедурата трябва да е доброволна и да носи определен престиж на тези, които поискат официална категоризация.

Също близо 70 на сто от запитаните хотелиери и собственици на ресторанти са отговорили, че те биха кандидатствали за звезди, ако категоризацията е доброволна.

Едва 6% от запитаните в бранша смятат, че звездите, които в момента се дават от Държавната агенция по туризъм (ДАТ), съответстват на общото представяне на обекта на туристическия пазар. Според анкетираните, половината от хотелите не отговарят напълно на изискванията на наредбата. Хотелиерите уточняват, че агенцията по категоризация не носи отговорност за броя на звездите, които дава и това е предпоставка за съмнения за начина, по който се определя категоризацията.

Според представителите от бранша, категоризацията не отразяват адекватно цялостното представяне на туристическите обекти. В момента звездите, които получава един туристически обект се обвързват само с материалната база, а не с качеството на обслужването. И това по същество обезсмисля самата категоризация считат хотелиерите.

Една трета от запитаните са отстоявали задължителната категоризация на обектите. Според тези представители на бизнеса, тя гарантира покриването на необходимия минимум изисквания, за да се защитят потребителите от недобросъвестни хотелиери.

Споделяне

Още от Бизнес