Две трети от работодателите планират вдигане на заплатите

Съдебната система и образованието са пречките пред бизнеса у нас, сочи проучване на БТПП

Близо две трети от работодателите у нас обмислят да увеличат възнагражденията на служителите си през тази година. За сравнение през 2016 г. техният брой е бил една трета.  Това показва анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведено сред 110 фирми и браншови организации в периода 24 - 28 април 2017 г. Проучването се прави на всеки две години за да се изведат тенденции, посочи председателят на работодателската организация Цветан Симеонов.

Заплатите обаче няма да растат еднакво и за всички. Недостигът на кадри показва, че по-скоро ще има "кражба" на квалифициран персонал, което ще става за сметка на повишаване на заплащането, коментира Цветан Симеонов. Той посочи, че мнението на бизнеса е, че увеличението на учителските заплати трябва да се обвърже с постигането на резултати на учениците.

Повече инвестиции в България ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса, показва анкетата сред бизнеса. Необходимо е още приемането на мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите фирмите смятат, че има нужда и от подобряване на конкуренцията, включително по-сериозна работа на държавните контролни органи – Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Оценка на условията за бизнес и инвестиции:

Липсата на кадри и съдебната система обират негативите

Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното административно обслужване и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата.

На първо място бизнесът поставя липсата на кадри (91%), докато в предишната анкета преди две години този показател е бил на трета позиция.

Посочваният от бизнеса преди най-голям проблем - сблъсъкът с администрацията, сега остава на втора позиция с 80%. Затруднения създават постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни, както и неспазването на срокове за отговор от институциите. Затова въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие, за което обеща третия кабинет на Бойко Борисов, ще бъде голям успех, посочи Цветан Сименов.

Другите пречки пред бизнеса са нелоялната конкуренция (68%), често променящите се закони (67%), корупцията (60%) и достъпът до финансиране (32%).

Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК-мрежа също са посочени като проблеми области от компаниите, коментира Цветан Симеонов. Той посочи, че дори е имало предложения обществените поръчки да не се провеждат от местната и държавната власт..

Търсене на нови пазари

Плановете на фирмите за тази година са свързани с търсенето на нови пазари  (86%). Над две трети от анкетираните ще инвестират в обучението на служителите си при 55 на сто преди две години.

Около 60% от бизнеса има намерение да вдигне заплатите, което е значителен ръст спрямо година по-рано – едва 34 на сто.

Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната – условия, от които зависят бизнесът и привличането на инвестиции. От друга страна множество негативни оценки са дадени на образованието и съдебната система.

За сравнение с резултатите от предишното проучване най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата . През тази година позитивни отзиви за развитието на икономиката дават 83% от участниците в анкетата при 35% през 2015 г.

Влошаване с 16 процентни пункта има при оценката за таксите, събирани от администрацията.

Леко подобрение се наблюдава в намеренията на фирмите за купуване на нови машини или оборудване – с 3 процентни пункта. Намаляват обаче тези, които смятат, че ще могат да инвестират в нови технологии - от половината през 2015 г. на 38 на сто сега.

Индустриалните зони

Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни осигуряването на кадри с подходящо образование.

Необходимо е още изграждане на адекватна инфраструктура - пътища, жп инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и други, както и улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавни органи, както и данъчни преференции.

Споделяне

Още от Бизнес