Две цигарени фабрики дават 1/2 от печалбата си за дивидент

Две цигарени фабрики дават 1/2  от печалбата си за дивидент

Цигарените фабрики в Благоевград и Пловдив ще разпределят половината от печалбите си като дивидент, а дружествата в Стара Загора ще покрива стари загуби с реализирания положителен финансов резултат през 2006 г. Това решиха общите събрания на акционерите на трите компании, проведени през миналата седмица, съобщиха от компанията майка "Булгартабак Холдинг" във вторник.

Печалбата на “Благоевград-БТ” за 2006 г. е в размер на 7 916 076.76 лв., а на "Пловдив-БТ" - 5 076 474.35 лв.. Акционерите са  решили половината от двете суми да се изплатят на собствениците на книжа, а останалата час да се разпредели за възнаграждения за тантиеми (еднократни възнаграждения) на членовете на съветите на директорите на двете дружества и за фондовете “Други резерви”.

Общото събрание на „Слънце Стара Загора-Табак” реши печалбата на дружеството за 2006 г., която е в размер на 2 486 412.58 лв., да отиде за покриване на част от загубата от предходни години.

На акционерен форум на тютюнопреработвателното дружество „Плевен-БТ” е одобрено печалбата на фабриката за 2006 г.в размер на 138 136.89 лв. да се разпредели за „Допълнителни резерви".

„Асеновград-БТ” пък е отчело загуба от 634 023 лв. презминалата година, за която е решено да бъде покрита със средствата от допълнителни резерви. Акционерите приеха наименованието на фирмата на дружеството да се промени на  „Асеновград-Табак” АД.

Всички дружества от системата на „Булгартабак Холдинг” избраха “АФА” ООД за одитор за 2007 г., допълниха от тютюневата компания.

Споделяне

Още от Бизнес