Двоен аршин за мините

Министър Стойнев спря концесията на "Ораново" за неплатени такси от 112 хил. лв., а държавната "Марица - изток" дължи над 9 млн. лв.

Двоен аршин за мините

Двоен аршин спрямо въгледобивните дружества, които дължат на държавата концесионни възнаграждения, показа министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. След аварията в мина "Ораново", която отне живота на четирима миньори, двама от които бяха открити след 18 денонощия, той безкомпромисно разпореди работата в рудника да бъде преустановена.

От собственика "Пирин Ораново“ ЕООД бе поискано да представи план за подобряване на условията на труд и да плати дължима концесионна такса от 111 790.30 лв., чието забавяне обаче дружеството обясни с това, че на свой ред не си е получило парите от ТЕЦ "Бобов дол" на Христо Ковачки, на когото пък "Националната електрическа компания" не платила за произведения ток.

В крайна сметка миналата седмица "Пирин Ораново" плати натрупания от средата на 2011 г. до края на 2012 г. борч, по които дължи и лихва от 18 420.88 лв., но дружеството е поело ангажимент да го погаси по-късно.

Реакцията на Драгомир Стойнев относно концесионния дълг на "Ораново" изглежда обяснима и щеше да е принципна, ако се отнасяше и за останалите въгледобивни дружества, които не са си платили таксите за ползването на държавните подземни богатства.

Вярно е, че случаят с "Ораново" е утежнен от поредицата трагични инциденти в последните седем-осем години, но концесионни такси дължат и държавната Мини "Марица Изток", както и мини на Христо Ковачки.

Друг е въпросът, че за дълга на "Ораново" нормалната практика е да се заведе съдебно дело, а не да се използва ултиматум и на фона на човешки трагедии да се демонстрира привидна държавническа загриженост, при положение, че държавата е била с широко затворени очи за нарушенията на това дружество и продължава да се държи така спрямо други.

През 2011 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма заведе срещу три от дружествата на Ковачки съдебни дела за дължими над 1.4 млн. лв. концесионни такси, а в началото на 2012 г. пернишкият съд осъди "Мини открит въгледобив" ЕАД да плати близо 424 хил. лв. от този дълг.

По информация на Mediapool от два независими източника, "Мини Марица - изток" дължи над 9 млн. лв. концесионни такси към юли 2013 г. Срещу собственото си дружество обаче държавата не предприема никакви действия, за да си получи парите. Въгледобивните дружества на Ковачки продължават да имат да плащат концесионни такси за няколко милиона.

Безуспешни останаха опитите на Mediapool да получи официални данни от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за размера на дължимите от въгледобивните дружества концесионни такси (общо и поотделно) и периода, в който са натрупани. Отказана бе и информация дори и за цялостната сума на неплатените концесионни възнаграждения за добив на подземни богатства.

"Задълженията на въгледобивните дружества е въпрос от частно правната сфера на самия концесионер. Задълженията за плащания могат косвено да дадат информация за количеството добив на концесионерите, което представлява търговска тайна", пише в отговора на МИЕ до Mediapool.

При това положение формално излиза, че министърът на практика е нарушил правата на "Ораново" като е обявил дълга им, защото така конкурентите на рудника ще разберат търговска тайна.

Ведомството на Стойнев не дава информация и за това какъв е размерът на концесионните задължения на останалите предприятия, добиващи подземни богатства, както и справка за дълговете по сектори и предприетите действия срещу най-големите длъжници.

"Може да се обобщи, че около 85% от просрочените задължения са неизплатени суми от въгледовбините компании. Около 14 % от общите просрочени задължения са задълженията на дружествата, осъществяващи добив на строителни материали. Незначителни са задълженията на концесионерите на находища за метални и неметални полезни изкопаеми. Дружествата, добиващи нефт и газ, нямат непогасени задължения", пише в отговора на МИЕ, който явно е за отбиване на номера.

От там обясняват още, че при наличие на правни и фактически основания за предприемане на действия срещу длъжници на концесионни такси им се изпращат "покани за доброволно изпълнение, усвояват се представените банкови гаранции, спира се действието на концесии, изготвят се предложения до Министерския съвет за прекратяване на концесии, предявяват се вземания по съдебен ред". Отново обаче ведомството не благоволява да каже какви конкретни действия и срещу кои длъжници от сектора на въгледобива е предприело някоя от изредените мерки.

Иначе, ако се слушат декларациите на управляващите, прозрачността в държавното управление е техен приоритет.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?