Двоен ръст на жилищните строежи в София и Пловдив през 2015 г.

Двоен ръст на жилищните строежи в София и Пловдив през 2015 г.

Строителството на сгради – жилищни, административни и спортни и други, се съживява през миналата година, сочат данните на Националния статистически институт, обявени във вторник.

Това се дължи основно на пазарите в София и Пловдив, които бележат впечатляващ ръст по отношение на издадените разрешения за строеж и започнатото ново строителство, като при жилищните сгради увеличението е двойно. В София расте и броят на офис сградите, докато за района на Пловдив се наблюдава ръст при промишлените сгради.

Прави впечатление, че строителната активност е съсредоточена предимно в Южна България, докато в Северна издадените разрешения за строеж и започнатите нови сгради намаляват. Във Видин и Габрово например през последните три месеца на 2015 г. не е стартирало строителството на нито една сграда, а в Монтана и Враца се започнати няколко други сгради с малка площ, сочат данните на НСИ.

Така за цяла България ръстът на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради е едва 4% спрямо 2014 г. През миналата година са издадени общо 4310 разрешителни за жилищни сгради. За сравнение през пиковата 2007 г. техният брой е бил близо три пъти повече - 11 200 броя, сочат данните на НСИ.

При разгънатата застроена площ (РЗП) годишното увеличение достига 15% до над 2.3 млн. кв. м като броят жилища се увеличава с 9% до 17 304. Така средната площ на едно жилище е около 130 кв. м.

Започнатите нови жилищни сгради в цялата страна са 2750, което е ръст от близо 12% спрямо година по-рано. Разгърната им застроена площ обаче нараства с 54% и достига 1.66 млн. кв. м, като броят жилища се увеличава с 47% до 12 308 апартамента.

София лидер при новите жилища

Най-голяма строителна активност през миналата година е отчетена в София. Това може да се обясни с нарастващия брой на жителите на столицата, ръста на сделките с имоти със 17% на годишна база през 2015 г. и най-голям приток на инвестиции в столицата.

Така през 2015 г. Столична община е издала 660 разрешения за строеж на нови жилищни сгради със застроена площ от близо 820 хил. кв.м с 6476 апартамента в тях. Това е 44% ръст като брой сгради, двойно увеличение на разгърнатата застроена площ и нарастване с 87% на жилищата в тях спрямо предходната 2014 г.

Подобна е картината и при започнатите нови жилищни проекти в столицата. Строителите са започнали изграждането на 276 сгради с разгърната застроена площ от 471 хил. кв. м със 3285 жилища в тях. Това е увеличение с 49% на броя сгради, като разгърнатата им площ и броят апартаменти се увеличават тройно спрямо 2014 г.

Пловдив води в индустриалното строителство

Разрастването на икономическа зона "Тракия" отрежда лидерска позиция на Пловдив в индустриалното строителство. Това води след себе си ръст и при строителството на нови жилища в областта, сочат данните на НСИ.

Издадените разрешения за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с една трета през 2015 г. спрямо година по-рано, като броят на жилищата в тях расте с над 50%. Общо за област Пловдив са издадени разрешения за строеж на 626 нови жилищни сгради с разгърната застроена площ от над 408 600 кв. м с над 3100 апартамента.

Подобна е картината и с реално започнатото строителство на сгради, което бележи увеличение с една четвърт, като броят на жилищата в тях е нараснал двойно. През миналата година е тръгнал градежът на 383 нови жилищни сгради с разгърната застроена площ от близо 190 хил. кв.м с 1568 жилища.

Пловдив е абсолютен рекордьор спрямо останалите градове по отношение на строителството на т.нар. "други сгради", в които са включени производствени, търговски, транспортни, просветни, културни, спортни, селскостопански, болници и хотели.

За областта през миналата година са издадени 560 разрешения за строителство на други сгради с близо 400 хил. кв.м разгърната застроена площ, като е с една пета повече спрямо 2014 г.

Отливът на руснаци свали инвестициите в морските курорти

Отливът на руснаци от имотния пазар е довел до намаление на строителната активност по морските ни курорти. Доскорошният лидер в строителството на жилищни сгради Бургас вече е четвърти в страната със спад от една трета на издадените разрешения за строеж с двойно по-малко апартаменти спрямо година по-рано. Преди него е Варна, която също отчита намаляла строителна активност, но минимална.

В област Бургас са издадени разрешения за строеж на 417 жилищни сгради с разгърната застроена площ от близо 200 хил. кв.м с 1536 апартамента. По-добро е положението с реално започнатите проекти, което намаляват с близо 10 на сто, като броя на жилищата се понижава с една четвърт.

Във Варна са издадени 426 разрешения за жилищни сгради, което е с 3% ръст спрямо 2014 г. Разгърнатата им застроена площ обаче е по-малка с 27%, като броят жилища намалява с 15 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес