Двойните бъдещи приходи от "Юлен" се оказаха далеч по-ниски

Срещу 80 хил. лв. повече ски концесионерът ще узакони спорните си придобивки и ще строи нови съоръжения

Двойните бъдещи приходи от "Юлен" се оказаха далеч по-ниски

Едва 30-процентен ръст се оказа обявеното от вицепремиера Валери Симеонов и екоминистъра Нено Димов планирано двойно увеличение на концесионните плащания от страна на фирмата "Юлен", заради това, че ползва част от територията на национален парк "Пирин". В замяна на допълнителните едва около 80 хил. лв. повече от "Юлен" годишно, компанията ще тушира в своя полза споровете с държавата около това дали ски съоръженията ѝ заемат повече от договорената през 2001 г. площ, ще се узаконят всички досегашни оспорвани от екозащитниците строежи в ски зоната и ще се даде карт бланш не само за втори кабинков лифт, но и за други ски съоръжения.

Намерението на правителството да позволи нов лифт в ски зоната чрез промяна на концесионния договор с "Юлен" и вдигането на приходите в бюджета от контракта бе обявено преди около две седмици. Очакваше се очакваше решението за анексите да бъде взето на правителственото заседание в сряда, но бе отложено по искане на премиера Бойко Борисов.

За да не се вземат решения "урболешката", екоминистърът да се защити лично предложението, да се приеме промяната в плана на парка, а и обществеността да се запознае с намеренията на кабинета за концесионния договор, Борисов остави крайното решение за идната сряда и нареди да се публикуват проектопромените на ски концесията.   

Увеличение от едва 80 хил. на приходите от концесията    

От качените документи на сайта на екоминистерството става ясно, че се очаква годишното концесионно плащане от "Юлен" в следващите три бюджетни години да е 350 хил. лв. Само часове по-рано кабинетът одобри доклада на Министерството на околната среда и водите за приходите им от концесионни такси, от който стана ясно, че за 2016 г. "Юлен" е платила малко над 270 хил. лв. без ДДС концесионна такса на държавата, а преведеният в хазната данък добавена стойност е бил за 54 хил. лв. Съпоставката сочи, че всъщност ръста на концесионното плащане няма да е двоен, а ще е 30 на сто.

Сумата от 350 хил. лв. е изчислена на база техническия капацитет на ски съоръжението като заложените параметри са двучасов дневен  технически капацитет, стодневен туристически сезон и цената на картите за ползване на лифта, посочена от концесионера при определяне на концесионното плащане за 2016 г., пише в доклада на Симеонов и Димов до премиера.

Два модела за изчисляване на таксите

В самия проект за решение на правителството за промяна на концесионноия договор се посочват два модела за  изчисляване на концесионното плащане и показателите, които го формират. Според проектотекста плащането не може да бъде по-ниско от по-голямата от две стойности. Едната е не по-малко от 2 на сто от общите приходи от дейността на концесионера, осъществявана с обекта на концесията. Другата е 10 на сто от стойността, получена като произведение от посочения по-горе технически капацитет на ски съоръженията и среднопретеглената цена на ски картите.

Предвижда се съща така в договора да се запише и оспорваното от концесионера плащане по Закона за защитените територии към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в размер на 5 на сто върху годишното концесионно плащане.

През април 2015 г. ековедомството заведе дело срещу "Юлен", претендирайки, че концесионерът дължи 180 хил. лв. https://www.mediapool.bg/ekoministerstvoto-sadi-yulen-za-blizo-180-000-lv-za-bansko-news233036.html по въпросното допълнително 5-процентно отчисление от концесионната такса за периода от 2005 до 2013 г. Дружеството претендираше, че това плащане е част от концесионната такса. Дали и как е приключил спорът, не е ясно.

"Юлен" ще прави карта на ски съоръженията в зоната

"Юлен" също така ще е длъжна да изработи и поддържа специализирана карта, регистър и информационна система на концесионната площ. За тази карта се говори отдавна, целта ѝ е да се документират границите на разположените върху концесионната площ ски писти, ски трасета и обслужващите ги лифтове, влекове и други съоръжения и обекти на туристическата, спортната и техническата инфраструктура, както и на преместваемите обекти, разположени върху концесионната площ, включително прилежащите им площи и нормативно установени сервитути в съответствие с действащото законодателство.

В замяна на това концесионерът получава индулгенция за всички извършени в нарушение на екозаконодателството строежи в ски зоната и ще ползва вече завзетата площ, за която се оказа, че е по-голяма от записаната в приложенията по договорите.

Според Симеонов и Димов анексите в концесионния договор ще изчистят тълкуванията на понятието "концесионна площ“, провокирано от това, че при сключването на контракта през 2001 г. не е имало ясна законова дефиниция не само какво е "концесионна площ", но и как точно ще се измерва площта на разположените върху нея ски писти и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура.

Право върху ползваните в повече площи от парка

Представителите на правителството обясняват в доклада си, че при сключването на концесията площта на конкретните обекти - предмет на договора, е била ориентировъчна и подлежаща на корекция във фаза изготвяне на работни проекти и изграждане на отделните обекти. Така в отредените 99.55 ха от парка "Пирин" не били включени обектите от техническата инфраструктура, заради което и бил спорът за това дали концесионерът ползва повече от разрешените му площи.

В крайна сметка резултатът от промяната ще е в полза най-вече на концесионера, който срещу 80 хил. лв. повече годишно ще получи правото да строи нови ски писти и ски трасета и обслужващи ги лифтове, влекове и другите съоръжения и обекти на туристическата, спортната и техническата инфраструктура. Все пак се регламентира, че тези строежи ще са възможни само след съгласуване с ековедомството, ако са включени във влязъл в сила устройствен план на територията и са в границите на частта от "буферната зона“ на обекта на световното наследство, определена от Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО.

Предвижда се също така, че "всички подобрения и приращения, които са изградени от концесионера в изпълнение на концесионния договор върху концесионната площ, са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация".

Макар промяната на концесионния договор с "Юлен" процедурно да не се нуждае от обществено обсъждане, по настояване на премиера се планира идния понеделник да се състои такава дискусия, но която най-вероятно, както винаги досега при подобни разговори, ще кръстосат шпаги природозащитниците и радетелите за нови ски писти в Пирин.

Споделяне

Още от Бизнес