Двойно повече фирми кандидатстват по скандалната схема за заетост

Публично класиране на спечелилите ще чисти имижда на социалното министерство

Двойно повече фирми кандидатстват по скандалната схема за заетост

Близо двойно повече фирми подадоха оферти по скандалната схема "Обучения и заетост", която се финансира с европейски средства.

Първият опит за избор на проекти беше проведен по времето на вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин и беше анулиран след протест на фирми, които въобще не успяха да регистрират заявленията си заради предсрочно прекратяване на приема.

Причината беше, че за два дни бяха подадени над 3700 заявки за 120 млн. лв. при осигурено финансиране от 8 млн. лв. На практика обаче Агенцията по заетостта беше нарушила правилата, които сама беше одобрила.

Последва второ обявяване на схемата по нови правила – въвеждането на квотен принцип и максимум шестима работника за една компания, а бюджетът беше увеличен 30 млн. лв.

Най-вероятно обаче и той ще се окаже недостатъчен, за да задоволи всички заявки. В периода от 16 до 20 май над 6200 фирми са подали заявки за създаване на над 19 500 работни места, съобщиха от Агенцията по заетостта в петък.

Този път няма тя да класира кандидатите, а комисиите по заетост към областните управители. Класирането трябва да стане ясно до 16 юни.

За да няма съмнения, това ще стане публично пред обществеността, гарантират от Министерството на труда и социалната политика.

Предвидените 30 млн. лв. ще бъдат разпределени съгласно класирането в съответните области. Ще бъдат публикувани и резервните заявки от работодатели.

Актуална информация ще бъде публикувана регулярно и на сайта на Агенцията по заетостта.

Схемата "Обучения и заетост" по оперативна програма "Човешки ресурси" 2014-2020 е изключително атрактивна за бизнеса, защото държавата поема заплатите и осигуровките.

За наетите безработни с по-ниско образование от основното, без работа повече от година и над 54 години, се поемат заплатите и осигуровките до 1 година, като заплатата е равна на минималния осигурителен праг за съответната длъжност.

За останалите наети се поемат заплата и осигуровки до 6 месеца, ако работодателите се възползват за първи път от европейските пари.

Ако това е втори период от 6 месеца, се поемат само осигуровките. Вторият период трябва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на субсидираната заетост за двата периода може да бъде максимално 12 месеца.

Всички наети безработни по тази схема трябва да получават минималния осигурителен доход за заеманата длъжност.

Споделяне

Още от България