Заради политическата нестабилност

Двойно повече наказателни процедури срещу България през 2014 г.

Висящи са делата за мултиплексите, боклуците и перките на Калиакра

Двойно повече наказателни процедури срещу България през 2014 г.

Двойно повече наказателни процедури е образувала Европейската комисия срещу България през 2014 г. спрямо предходната година. Общо 47 нови производства за допуснати нарушения са започнати през тази година, отчете вицепремиерът по координация на европейските политики Меглена Кунева.

Нестабилната политическа обстановка и липсата на действащ парламент са основната причина за големия ръст, посочи вицепремиерът. Тя е оптимист, че много скоро ще успеем да затворим около една трета от откритите процедури за нарушения. Причината е, че те са свързани с въвеждането на европейски директиви в българското законодателство, което с действащ парламент ще бъде наваксано.

От началото на членството ни в ЕС досега Европейската комисия е започнала общо 328 наказателни процедури, от тях 261 вече са затворени заради изпълнение на задълженията от страна на България.

Първата ни година в ЕС е рекордна по открити наказателни процедури срещу страната ни. През 2007 г. са започнати 80 процедури, като след това броят им спада на половина, а от 2012 г. започват да намаляват до тази година.

Тенденцията за намаляване на наказателните процедури се дължи на включването на България през октомври 2010 г. в пилотния проект на правото на ЕС, което позволява нарушенията да бъдат отстранени възможно най-рано.

Отворени са 67 случая, като 6 са в съдебна фаза

Към момента отворените наказателни процедури срещу страната ни са 67. На съдебна фаза са шест процедури, като две от тях са на етап решения на Европейската комисия за сезиране на съда на ЕС. Това са делото за софийските отпадъци и насърчаване на инвестициите със САЩ. И двете процедури в момента са замразени, защото страната ни е предприела мерки за решаването на двата проблема. По отношение на столичните отпадъци с ускорени темпове се строи заводът, а със САЩ сме в преговори за промяна на споразумението от 1999 г.

Делата за перките на нос Калиакра, мултиплексите и неизградените модерни депа, които трябваше да са факт още в средата на 2009 г., са в съдебна фаза и страната ни може да бъде осъдена.

Към момента България е осъдена от Европейския съд само по едно дело. То е за определяне на инфраструктурните такси в жп транспорта. След осъдителната присъда страната ни е променила методиката за определянето им.

Десет от започнатите наказателни процедури са на етап мотивирано становище. Това е последният етап преди внасянето на случая в Европейския съд.

На етап уведомително писмо са 51 от случаите. Това е първият етап на досъбедната процедура за нарушение. Може да очакваме закриването на повече от една трета от тях (18 процедури) поради изпълнение на ангажиментите ни през следващата седмица, каза Кунева.

България е в златната среда по спазване на правото на ЕС

В годишния доклад на ЕК за 2013 г. относно мониторинга върху прилагането правото на ЕС България е на 15-то място като общ брой отворени процедури с нарушения – 42.

С близки резултати до нашите са Унгария, Ирландия, Словакия, Финландия, Холандия и Кипър.

За сравнение сред държавите с най-малък брой процедури с нарушения са Хърватия, Латвия, Малта, Литва и Дания, а сред тези с най-голям - Италия, Испания, Франция, България и Гърция.

Споделяне

Още по темата

Още от България