Двойно повече ще влагат у нас чужденците, за да пребивават постоянно

Разрешение за постоянно пребиваване ще могат да получат чужденците, инвестирали в страната над 500 000 щатски долара, реши в четвъртък Народното събрание, което прие на второ четене промените в Закона за чужденците в Република България. Досега това разрешение получаваха иностранните граждани, инвестирали над 250 000 щатски долара.

Народното събрание прие 5 дни да бъде срокът, в който чужденец, влязъл в България, е длъжен писмено да декларира адреса, на който пребивава, пред службите за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местопребиваването си. Същият ще бъде и срокът, в който физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, ще трябва писмено да уведоми службата за административен контрол на чужденците или районното полицейско управление по местонахождението си. Досега тези срокове бяха 48 часа.

На физическо лице, което не изпълни тези задължения ще бъде налагана глоба от 100 до 1000 лева, а на юридическо лице - имуществена санкция от 500 до 5000 лева.

Службите за административен контрол на чужденците, съвместно с министерството на образованието и със съдействието на правителствени и неправителствени организации, разработват програми за изучаване на български език от чужденци, които кандидатстват за издаване на разрешение за постоянно пребиваване и не притежават документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владеят български език.

Програмите ще се изпълняват от образователното министерство, реши парламентът. За издаване на разрешение за постоянно пребиваване чужденецът заедно с другите документи представя и документ за завършено обучение по програмите за изучаване на български език или документ, издаден от оторизирана образователна институция, че владее български език.

Тези изисквания няма да се отнасят за чужденци от българска народност, кандидатстващи за придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, както и когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила в България.

Споделяне

Още от България