Двойно се удължава срокът за технически преглед на водомерите

От пет на десет години се променя срокът на периодичните проверки на индивидуалните водомери и разпределението на изразходваната вода в сгради етажна собственост. Това става с влезли в сила промени в наредба на регионалното министерство, съобщиха от ведомството в петък.

Поправките предвиждат още отпадане на таксата за присъединяване на абонати към ВиК-мрежата. Водните оператори пък се задължават вече да осигуряват за клиентите си и демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка, монтаж и пломбиране.

 

Промените целят по-справедливо разпределяне и на разхода за общи нужди при сградите в режим на етажна собственост. Става въпрос да няма големи разлики между отчетите на индивидуалните водомери и общия водомер.

 

С промените се завишава и контролът върху заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи.

 

Последните промени в Наредба № 4/2004 г. са били подготвени от междуведомствена работна група. Отчетени са и подадените жалби и сигнали от граждани за неточности в досега действащата наредбата, както и българския и международния опит при предоставяне на ВиК-услугите.

Споделяне

Още от България