Двойно се вдигат паричните компенсации за жертви на престъпления

Двойно се вдигат паричните компенсации за жертви на престъпления

Компенсациите за пострадалите от престъпления да се увеличат двойно до 10 хил. лв. и пълният размер на обезщетението да може да се получава и от наследниците на жертвите, чийто кръг се разширява. Това предвиждат предложения за промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, одобрено т правителството на редовното му заседание в сряда.

Досега наследници на пострадалия от престъпление не получаваха максималния размер на компенсацията от 5 хил. лв. за всеки от тях, а сумата се поделяше между всички. Вече всеки наследник ще може да взема до 10 хил. лв. обезщетение.

Досега право на подпомагане при смърт от престъпление имаха децата на починалия, родителите, брачният партньор или човекът, с когото е бил във фактическо съжителство. Вече право на помощта ще имат и внуците на починалия в случаите, когато той няма живи деца, а когато не е оставил низходящи наследници и няма живи родители, такова право ще имат баба му, дядо му или възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри в някои случаи и др.

Новите разпоредби предлагат още, наред с престъпленията тероризъм, умишлено убийство и умишлена тежка телесна повреда, при които за причинените вреди може да се търси подпомагане и компенсация, да се добави също така и опит за убийство. За престъпленията блудство и изнасилване помощ и компенсации ще могат да се търсят и без да е налице сегашното условие "да са настъпили тежки увреждания на здравето“ в резултат на престъплението.

Финансовата компенсация по този закон обаче се предоставя само в случаите, когато престъплението е доказано с влязъл в сила съдебен акт или производството е прекратено от прокуратурата. Обезщетение не се изплаща за имуществени вреди, които вече са били компенсирани. След изплащане на компенсацията, държавата предявява регресен иск към извършителя на престъплението или неговите наследници за възстановяването на изплатената парична сума.

Споделяне

Още от България