Двулевовите монети ще са с лика на Паисий като банкнотите

Двулевовите монети ще са с лика на Паисий като банкнотите

Българската народна банка е утвърдила дизайна на новата монета с номинал от 2 лева, която ще влезе в обращение от 2015 г. и ще замени постепенно сегашната двулевова банкнота.

Металната двулевка ще използва лика на Паисий Хилендарски, с който сега е украсена банкнотата със същия номинал. Същият подход е използван и при определянето на дизайна на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., като е запазена темата и изображението на Св. Иван Рилски от дизайна на банкнотата от 1 лев, емисия 1999 г.

Техническите характеристики и точното описание на новата разменна монета ще бъдат допълнително обявени от страна на централната банка и обнародвани в Държавен вестник преди пускането ѝ в обращение през следващата календарна година. Точната дата, от която монетата от 2 лева ще стане законно платежно средство, ще бъде определена с отделно решение на Централната банка през 2015 г.

Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство, включително и след пускането в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от 2 лева.

За нуждите на производството на разменната монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., БНБ ще открие обществена поръчка за доставка на монетни заготовки съгласно Закона за обществените поръчки, като самото отсичане ще бъде възложено на "Монетен двор” ЕАД.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?