Джевдет Чакъров: Общините да глобяват граждани за смесен боклук

Джевдет Чакъров: Общините да глобяват граждани за смесен боклук

След като се въведе изцяло системата за разделно събиране на отпадъците, общините трябва да глобяват жилищните блоковете, които изхвърлят битовата си смет смесено в специалните контейнери за стъкло, метал, хартия и пластмаса. Това становище изрази министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, който в сряда, след като обяви, че ведомството му започва разяснителна кампания за ползите от сепарирането на боклука. До месец и половина се очаква тя да стартира с брошури и клипове, които да популяризират разделянето на сметта паралелно с разполагането на контейнерите за рециклируемите отпадъци, които ще заменят все повече познатите ни контейнери.

Разяснителната кампанията няма да е еднократна, а ще продължи с години, дори и след изграждането напълно на системата за разделно събиране на сметта, обясни Джевдет Чакъров. Тя ще се финансира със средства от продуктовите такси, постъпили в държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), и с част от лицензионните такси, плащани от фирмите, пускащи на пазара опаковани стоки, в организациите за оползотворяване на амбалажната смет. В момента се уточнява какви точно да са отчисленията от таксата “опаковки” за финансиране на тази кампания, допълни екоминистърът.

Целта на информационните мероприятия е хората да свикнат да си изхвърлят разделно боклука, обясни Чакъров. След обхващането на 6 млн. българи в системата за първично сепариране на отпадъците до края на 2008 г., което бе договорено във вторник с бизнеса, очакванията са 35-40 на сто от сметта да отива за преработка, а не да се депонира. Това означава по-малко сметища и по-чиста околна среда. От рециклирането на отпадъците общината ще получава дивиденти и съответно ще може да си позволи да намали местните данъци и такса смет, допълни той.

Чакъров обаче не можа да се ангажира с точни разчети с колко може да намалее таксата смет, ако в дадено кметство се преработват всички рециклируеми отпадъци, защото “това зависи от изпълнението на разделното събиране и преработката им, както и от конкретната община, тъй като отиваме към децентрализация на местната власт”. По думите му ако кметствата обаче искат да имат екологичен и икономически ефект от разделянето на сметта, те трябва да поощряват гражданите за това и да санкционират онези, за които се установи, че смесват боклука си. Последното може да се установи с идентификация на контейнера с неразделена смет по неговото месторазположение.

За да няма натоварване в цените на хранителните продукти от първа необходимост, Министерството на околната среда и водите в момента (МОСВ) обсъжда с бизнеса намаляването на продуктовата и лицензионната такси за опаковки от пластмаса до възможния минимум, каза още Чакъров. Той отново не пожела да говори с цифри, докато не се постигне споразумение, както и не може да се ангажира откога ще е поевтиняването на тарифите за пластмасовия амбалаж.

Екоминистърът съобщи още, че в момента се подготвят промени в Закона за управление на отпадъците и в поднормативната база, в които ще се прецизират начините за изпълнение на ангажиментите на фирмите, произвеждащи и внасящи опаковани продукти, за оползотворяването на отпадъците от амбалажа. Идеите в момента се обсъждат с браншовите организации, митници и данъчни.

В момента са регламентирани три начина – индивидуално изпълнение, при което конкретната фирма трябва да отчита преработка на част от своите отпадъци, заплащане на продуктова такса на държавата и членуване в организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 

Именно различните възможности доведоха и до конфликта между МОСВ и бизнеса, който бе обвинен, че изпълнява ангажиментите си проформа и му бяха начислени наказателни такси за 2005 г. в размер над 150 млн. лв. Прецизирането на начините за изпълнение на задълженията по оползотворяването явно се налага и от факта, че около 40 на сто от фирмите, които имат задължения за оползотволяване на амбалажа си, нито са начислявали в цените си такса “опаковка”, нито са внасяли такава в ПУДООС или в организация.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?