Джевдет Чакъров ще представи програмата на МОСВ за 2007 година

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?