Джипита: Смесваме здрави и болни деца заради объркани указания

Джипита: Смесваме здрави и болни деца заради объркани указания

Общопрактикуващи лекари се оплакаха, че пред кабинетите им се смесват потоци от здрави и болни деца заради объркани указания от институциите и дадоха предложения как изискванията да се променят, така че да не утежняват работата им и да не застрашават здравето на пациентите си в епидемичната обстановка.

Д-р Виктория Чобанова от Сдружението на общопрактикуващите лекари в София област обясни, че нейни колеги от софийска и други области сигнализират за проблеми в работата си, свързани с изпълнение на заповеди на здравното и образователното министерства.

Със заповед на МЗ например дните вторник и четвъртък са определени за провеждане на задължителните планови имунизации и профилактични прегледи на деца. В голяма част от практиките на джипитата, в които са записани деца, вече от месеци е създадена организация за спазването на цитираната заповед.

От началото на учебната година съгласно издадените Насоки за работа в системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на Сovid-19, публикувани на сайта на МОН, учениците с поне един симптом на остра вирусна инфекция се връщат от медицинските специалисти в училищата за преглед при джипито.

"Масова практика е родителите да бъдат инструктирани да заведат детето на преглед при общопрактикуващия лекар, независимо че в насоките се препоръчва първо да се осъществи телефонна връзка между родителя и лекаря. Поради факта, че върнати деца от училищата има всеки ден се компрометира изпълнението на заповедта на МЗ и се смесват потоците на здравите деца, подлежащи на имунизация и симптоматични деца, върнати от училище", обяснява Чобанова в писмо до институциите.

Според нея това се случва поради липсата на инструктаж за предварителна връзка с общопрактикуващия лекар, така че върнатите деца да бъдат заведени по друго време.

Изискването в насоките детето да се допуска до присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво, създава допълнително натоварване на практиките на джипитата да преглеждат отсъствалите деца в края на периода на отсъствието. Лекарите се оплакват, че това е и допълнително административно натоварване с издаването на нови медицински бележки. "Необходимостта децата да бъдат доведени за преглед и издаване на такива бележки при общопрактикуващите лекари води отново до смесване на потоците на здрави и болни деца в нашите практики и нарушава определения от лечебните заведения ред за разделяне на потоците", посочва Чобанова.

В същото време, съгласно указанията на МЗ за издаване на медицински бележки за отсъствие от училище, които не са актуализирани в съответствие с епидемичната обстановка, личният лекар няма право да издаде медицинска бележка за отсъствие от училище на дете, ако няма извършен преглед в деня, в който започва периода на отсъствие от училище.

Възможни решения

Тази несъгласуваност между отделните указания поставя сериозни проблеми в практиката на личните лекари в условията на епидемия, затова семейните лекари дават предложения как изискванията да се променят.

Едно от тях е отсъствия на ученика до 3 дни поради връщане от училището да могат да бъдат извинени от родителя или от училищния медицински специалист.

Друго предложение е да не се изисква преглед при джипито за връщането на детето в присъствено обучение в училищата. Медицинската бележка за отсъствие е регламентиран документ, който удостоверява преценката на общопрактикуващия лекар за необходимия срок за лечение. Работеща практика от години е когато детето не оздравее в определения в бележката срок, джипито да продължава срока на отсъствие от училище, издавайки нова медицинска бележка за отсъствие.

Джипитата предлагат още когато детето е върнато от училищния лекар заради грипоподобни симптоми, джипито да може да издаде медицинска бележка за отсъствие на детето от училище без да е нужно да го преглежда първоначално когато започва отсъствието от училище.

Личните лекари предлагат медицинските специалисти от училищата да издават бележки, с които да удостоверяват факта, че детето е върнато от училище поради симптоми, за да се избегне неоправданото отсъствие на децата в условията на епидемия.

Освне това се предлага медицинските специалисти от училищата да информират родителите, че преди да отидат на преглед при джипито, следва да се свържат с него по телефона, за да уговорят време за прегледа, което ако се приемат предходните предложения може да бъде и на следващия ден, за да не се смесват потоците на здрави и болни деца.

Джипитата се оплакват още, че приложението, където нанасят данните за здравното състояние на хората под карантина, често дава грешка "Too many requests". Това създава проблеми при неговото ползване и се налага многократно през деня да се опитва вход в приложението, което не винаги е възможно за личните лекари и води до увеличено административно натоварване и загуба на време. Като резултат данните от наблюдението не се регистрират ежедневно.

Споделяне

Още по темата

Още от България