ДЗИ стартира здравноосигурителна система при злополуки

Здравноосигурително дружество ДЗИ стартира уникална здравноосигурителна система ДЗИ "МедикАсист", предаде INSURANCE.BG. Системата, предназначена за животозастрашаващи събития, е организирана по подобие на вече работещите в Швейцария "Swiss Rega" и в Германия "ADAC".

Чрез здравен контакт-център системата "МедикАсист" предоставя денонощен транспорт с хеликоптери и линейки при тежки злополуки. Превозването става от мястото на инцидента до специализирано лечебно заведение. Предостяват се и медицински грижи от придружаващо медицинско лице по време на транспортирането на осигурения.

При сключване на здравноосигурителния договор, осигурените лица получават лична здравноосигурителна карта с отразени телефони за връзка с контактния център и указания за предоставяне на медицинската помощ.

Още от Бизнес