ЕБВР хареса концепцията на Горанов за акциите от масовата приватизация

ЕБВР хареса концепцията на Горанов за акциите от масовата приватизация

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се оказа една от малкото институции, които се обявиха в защита на концепцията на финансовия министър Владислав Горанов за раздвижване на "спящите" акции от масовата приватизация.

В средата на януари министерството на финансите публикува за обсъждане предложение да се задължат гражданите със "спящи" акции или да ги прехвърлят в инвестиционен посредник в рамките на година, за да търгуват с тях, или да ги оставят да бъдат преместени в новосъздаден инвестиционен фонд, който колективно да управлява правата им. Ако изобщо не проявят интерес към книжата си в рамките на около 6-7 години, средствата на хората ще се прехвърлят в Сребърния пенсионен фонд.

След публикуването на идеята срещу нея се обявиха куп организации, експерти и обикновени притежатели на акции – работодателските организации, синдикатите, омбудсманът Мая Манолова, университетски преподаватели, представители на засегнатите публични дружества и др.

В защита на концепцията се обявиха само авторите ѝ от Министерството на финансите и Централния депозитар, а от днес - ЕБВР в Лондон и Българската фондова борса.

"Ако бъде успешно изпълнена, тази инициатива може да доведе до значителни ползи за титулярите на съответните сметки, за местния капиталов пазар и за българската икономика като цяло", посочва ЕБВР. Според международната институция концепцията на Горанов е "отлична възможност за уреждане на пораждащото предизвикателства наследство от процеса на масова приватизация в България".

В нея се прави изричната уговорка, че трябва да се внимава с приложението на принципа за закрила на частната собственост, закрепен в конституцията. Цитирано е обаче решение на Конституционния съд №13 от 27 юли 1995 г., с което е потвърдена законосъобразността на схемите, които предоставят право на собственици на реституирани имоти (например земеделски земи), станали част от имуществото на публично предприятие, да решат в определен срок дали да запазят имота си или, ако не проявят активност през този срок, да бъдат компенсирани с акции в държавни предприятия или дялове в съответните публични дружества.

"Въпреки че се отнася до друг контекст, горепосоченото решение на КС може да служи като полезен ориентир при разработването на предвидения в концепцията механизъм за компенсиране, чрез който на гражданите, нежелаещи да прехвърлят ценните си книжа в подсметки на инвестиционни посредници или непроявили активност през първоначалния законоустановен срок от една година, се предлагат дялове в инвестиционните фондове", пише ЕБВР.

Лондонската банка посочва, че в съседните на България държави има инвестиционни фондове, които редовно плащат дивиденти на акционерите си.

Все пак ЕБВР препоръчва някои корекции в концепцията. Например прехвърлянето на средствата в Сребърния фонд не би следвало да става без компенсация. По-добър вариант би бил след 5 години престой в инвестиционния фонд без активност на титуляра акциите задължително да подлежат на обратно изкупуване от управляващите фонда. Така притежателите на "спящите" акции ще имат право да получат парите си от обратното изкупуване. За тях ще започне да тече 5-годишната давност, което значи, че ако не потърсят парите си в този срок, на практика ще ги загубят. Едва след изтичането на въпросния 5-годишен давностен срок е редно те да бъдат прехвърлени в Сребърния фонд, смята ЕБВР.

Според лондонската банка трябва да се прецизира и методиката за оценяване на паричната стойност на акциите в "спящите сметки", тъй като от нейната коректност зависи точността на изчисляването на броя на дяловете във фонда, които ще получат хората със "спящи" акции.

Българската фондова борса в сряда също разпространи позиция в подкрепа на инициативата на финансовото министерство.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?