ЕБВР отпусна пари за фермери, дребни фирми и енергоспестяване

Обединена българска банка (ОББ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха във вторник договор за предоставяне на кредитна линия от 10 млн. евро.

Средствата от ЕБВР ще бъдат отпуснати за пет години на 2 транша от 5 млн. евро и ще бъдат използвани от ОББ за подпомагане на земеделски производители и фирми от селските райони.

Това е третата кредитна линия, която ЕБВР предоставя на ОББ, и първата в България и другите кандидати за членство в ЕС за подпомагане на фирми от земеделския сектор.

Другите две линии на ОББ на обща стойност 25 млн. евро са за финансиране на малки и средни предприятия и за енергийна ефективност.

Новата кредитна линия е за оборотни средства и за инвестиционни проекти. Освен заема, ОББ ще получи и техническа помощ от ЕС за 400 000 евро.

ЕБВР отпусна и на Банка ДСК две кредитни линии по 10 млн. евро.

Средствата по едната линия ще бъдат за финансиране на малки, средни и микропредприятия. Фирмите, които могат да кандидатстват за кредити, трябва да са с персонал не повече от 100 души и годишен оборот под 7 млн. евро.

Максималният размер на заема е 125 000 евро.

Втората кредитна линия е за финансиране на проекти за енергийната ефективност и производство на енергия от възобновяеми източници. Кредитирането на отделен проект не може да надхвърля 1,5 млн. евро, като резултатите от спестената енергия трябва да бъдат най-малко 10% от разходите по проекта.

Споделяне

Още от Бизнес