EБВР ще консултира енергийния регулатор за цените и контрола върху пазара

EБВР ще консултира енергийния регулатор за цените и контрола върху пазара

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) подписа с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) споразумение, според което в следващите 18 месеца регулаторът ще получава съвети и обучения от финансовата институция с крайна цел подобряване на аналитичния и техническия капацитет на експертите от комисията. Те трябва да повишат и знанията си в областта на регулирането на цените и ефективността на електроенергийния пазар на България.

Предоставянето на консултантските услуги се финансира от еврофондовете по програма "Добро управление", цената му не е посочена в съобщението на на КЕВР за парафирането на документа от шефовете на КЕВР Иван Иванов и на ЕБВР за България Лариса Манастърли.

Заложено е да се разработят методики и анализи за регулаторни цели за проследяване и контрол на пазара, разходите и ползите от инвестиционните проекти,  капиталовите и оперативните разходи на мрежовите предприятия. Предвидено е също да бъде разработена методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите предприятия с показателите за ефективност и качество на услугите.

Експертите на енергийния регулатор ще бъдат обучени как да правят проверки, изземване на електронни доказателства, снемане на устни обяснения и налагане на наказания при изпълнението на задълженията си за мониторинг и прозрачност на пазара на електроенергия на едро. Специалистите ще трябва да повишат аналитичния си капацитет относно  регулирането на цените на тока. Предвижда се също така преглед и анализ на националното законодателство с цел изготвяне на предложения за нормативни промени за подобряване на регулаторната рамка на електроенергийния пазар и на регулаторната дейност на КЕВР.

"Съвместният проект за повишаване на аналитичния капацитет на регулатора има приоритетно значение за КЕВР, тъй като либерализацията е в решаваща фаза и основната задача на комисията е осъществяването на ефективен мониторинг и контрол върху пазара на едро на електроенергия", коментира председателят на КЕВР Иван Иванов в съобщението.

По думите му ръководството на КЕВР очаква предстоящото обучение да има подчертана практическа насоченост и да е ориентирано към постигането на конкретни и измерими резултати за повишаване на експертизата на енергийния регулатор, каквито са очакванията на обществото.

Директорът на ЕБВР за България Лариса Манастърли посочва, че за изпълнението на проекта ще бъдат привлечени утвърдени европейски експерти.

Споделяне

Още от Бизнес