Един от суперкомпютрите на ЕС ще е в София

Един от суперкомпютрите на ЕС ще е в София

Един от новите суперкомпютри на Европейския съюз ще е в София. В българската столица ще бъде направен център за свръхбързи изчисления, които би трябвало да се ползват от учени и бизнес, както и да разработват приложения в много области - от създаването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

Освен в София такива суперкомпютри ще има и в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), и Марибор (Словения), съобщиха от Европейската комисия.

Общо 19 от 28-те държави, участващи в Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC), ще се включат и в консорциумите, експлоатиращи центровете. За създаването на центровете са предвидени 840 млн. евро. Част от тях се осигуряват от бюджета на ЕС. Самото съвместно предприятие има бюджет от 1 млрд. евро. Половината от тях се осигуряват от общия европейски бюджет, другата половина от участващите държави. Около 400 млн. евро се очаква да дойдат от частни компании, които ще се включат в проекта.

Конкретните правила за финансиране на осемте суперкомпютъра на ЕС ще залегнат в подробните споразумения за приемането на центровете за изчисления.

"Тези локации ще дадат на нашите учени достъп до суперкомпютри от световно ниво - ресурс, който е стратегически за бъдещето на европейската промишленост. Научните работници ще могат да обработват данните си в ЕС, а не извън него. За Европа това е голяма крачка напред към достигането на следващото ниво в изчислителния капацитет. Така ще успеем да постигнем напредък и в технологиите на бъдещето, като Интернет на нещата, изкуствения интелект, роботиката и анализа на данни", коментира заместник-председателят на ЕК Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар.

"Всички ние очакваме следващия дългосрочен бюджет на ЕС и на програмата "Цифрова Европа“, чрез която предложихме значителна по размер инвестиция в изграждането на инфраструктура за свръхмощни изчисления и обработка на данни, която да бъде на световно ниво", добави комисарят за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел коментира, че създаването на центровете за изчисления ще е в полза на гражданите и на малките и средни предприятия.

Ползи

Суперкомпютрите имат приложение в много сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления.

Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани.

Във въздухоплаването и автомобилната промишленост също се използват суперкомпютри за създаване на сложни симулационни модели и изпитване както на отделни компоненти, така и на цели самолети и автомобили. Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни, което ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига.

Осемте суперкомпютъра, които ще бъдат разположени в обявените в петък градове, ще са с различни параметри. Три от машините ще са с производителност над един екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда). Те ще се наредят сред първите 5 в света сепуркомпютъра. Другите 5 машини ще са с производителност от порядъка на петафлопс (могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 милиона милиарда операции в секунда).

Новите машини ще удвоят ресурса за суперизчисления на европейско равнище, което означава, че много повече потребители ще имат достъп до него.

Очаквания

През следващите няколко месеца Съвместното предприятие ще подпише споразумения с избраните организации домакини и формираните от тях консорциуми. В споразуменията ще залегнат уредбата на обществените поръчки за придобиването на машините и съответните бюджетни ангажименти на Европейската комисията и държавите членки.

Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови суперкомпютри ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT подобно на съществуващите суперкомпютри.

В момента в България работят два суперкомпютъра - на БАН и на Лабораторията за високопроизводителни изчисления в "София Тех парк". Първият суперкомпютър беше купен през 2008 г. от правителството.

Действащите в момента в България изчислителни центрове към момента не влизат в последната класация на 500-те най-мощни суперкомпютъра, въпреки че при пускането си през 2014 г. машината на БАН е била в този списък. Водещите страни в сектора са Китай, САЩ. Там са съсредоточени близо 69% от производителността на изчислителната техника и 67 на сто от суперкомпютрите като брой.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес