Единадесет български енергийни проекта са сред ключовите за Европа

Газови и електровръзки, газохранилището в Чирен и ПАВЕЦ-Чаира в битка за разпределяне на 5.85 млрд. евро

Единадесет български енергийни проекта са сред ключовите за Европа

Единадесет български енергийни проекта са включени в обявен в понеделник в Брюксел списък с 250 инфраструктурни намерения, които имат общоевропейски интерес. Те ще могат да кандидатстват за финансиране от Фонда за свързване на Европа, по който до 2020 г ще бъдат отпуснати общо 5.85 милиарда евро. Избраните за финансиране проекти ще ще имат право на ускорено лицензиране и по-добри регулаторни условия, което ще помогне проектите да бъдат реализирани по-бързо и да са по-привлекателни за инвеститори.

Сред българските проекти са изграждането на забавената газова връзка със Сърбия, увеличаването на капацитета на интерконектора с Гърция и рехабилитацията на вътрешната газова мрежа на страната като част от вдигането на мощността на тръбата. Съществуващия газопровод до Гърция пък ще бъде модернизиран така, че да осигурява постоянна риверсивност на доставките. Финансиране може да получи и бъдещата газова връзка с Турция. Разширяването на газохранилището в Чирен и изграждането на ново такова на българска територия също имат ш анс да получат пари, както и увеличаването на капацитета на ПАВЕЦ-Чаира чред изграждането на още един язовир – "Яденица". Построяването на нови далекопроводи високо напрежение между Гърция и Румъния също може да бъде финансирано в европейски средства

От Европейската комисия посочват, че обявените 250 ключови енергийни проекти ще помогнат на държавите от ЕС да интегрират енергийните си пазари, да разнообразят енергийните си източници и да сложат край на енергийната изолация на някои страни от Съюза. Проектите ще позволят също така преносната мрежа да поема все повече енергия от възобновяеми източници и като резултат да се намалят въглеродните емисии.

"Трябва да гарантираме, че ограничените ни средства се използват разумно и че с парите на ЕС се създават възможно най-много ползи за европейските потребители. С този списък от енергийни инфраструктурни проекти и съпътстващите ги преимущества се надяваме да привлечем повече инвеститори”, коментира комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер.

В списъка влизат до 140 проекта в областта на преноса и съхранението на електричество, около 100 проекта в областта на преноса и съхранението на газ и втечнен газ, и няколко проекта в областта на петрола и интелигентните мрежи.

Проектите ще се радват на редица предимства, сред които ускорени процедури за планиране и предоставяне на разрешения (задължителен максимален срок от три и половина години). Един-единствен национален компетентен орган ще обработва всички процедури за издаване на разрешения. Те ще имат по-ниски административни разходи благодарение на по-стройни процедури за екологична оценка при спазване на изискванията на правото на ЕС.

В някои случаи финансирането на проектите може да започне още през 2014 г., посочват от Брюксел

За да бъдат включени в списъка обаче, проектите трябваше да са от значителна полза за поне две държави от ЕС, да допринасят за интеграцията на пазара и конкуренцията, да засилват сигурността на доставките и да намаляват емисиите на CO2.

Комисията ще следи отблизо изпълнението на мерките за предоставяне на разрешителни и провеждането на проектите. Списъкът с проекти от общ интерес ще се актуализира на всеки две години, като се включват необходими нови и се премахват вече неактуални проекти.

Споделяне

Още от Бизнес