Една оферта за Балканкар холдинг

Само "Балкарс - Консорциум" ООД е подал оферта за приватизацията на "Балканкар холдинг", съобщи Агенцията за приватизация. Според информирани източници акциите на кандитата се държат от дружества, които са собственост на бившия приватизационен фонд "Индустриален капитал".

След преценка на офертата ведомството на Илия Василев ще определи дали кандидатът ще бъде допуснат до участие в заключителния етап на конкурса. От АП припомнят, че бяха закупени шест конкурсни документации.

В тази сделка се предлагат пакет от акции от капитала на холдинга заедно с акциите, собственост на държавата в капитала на всичките 14 дружества в "Балканкар".

До подаване на предварителни оферти за участие в конкурсната процедура се допускат само стратегически или финансови инвеститори, които отговарят на определени условия.

Стратегическите инвеститори трябва да имат доказани приходи от дейност в машиностроенето за 2000 и 2001 г. от 50 млн. евро. Финансовите инвеститори трябва да докажат управление на фонд от над 50 млн. евро, като и едните, и другите не трябва да са неизправна страна по сключени приватизационни договори.

Тези критерии към инвеститорите се определят от целта на приватизацията на холдинга - уреждане на неговите задължения, прекратяване на производството по несъстоятелност, осигуряване на финансова стабилизация на дъщерните му дружества, инвестиции в преструктурирането и нови работни места.

По предварителни данни дълговете на каростроителните предприятия достигат 160 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес