Една пета от разходите на българите отиват за жилището

Средно около 2000 лв. е струвала поддръжката на дома през 2016 г.

Една пета от разходите на българите отиват за жилището

Една пета от разходите на българските домакинства отиват за различни нужди при поддръжката на жилището – вода, ток, отопление, горива, ремонти и други. Това показва анализ на Евростат за тенденциите в поддръжката на жилищата в страните на ЕС през 2016 г. Средният показател за поддръжка на жилищните нужди в ЕС-28 е бил 24.5%, отчита анализът.

По данни на НСИ средният разход на българското домакинство за миналата година за поддържане на различни жилищни е бил около 2000 лева. При наличието на около 3 млн. домакинства у нас за поддръжката и задоволяването на различни жилищни нужди българите са похарчили близо 6 млрд. лева през 2016 г.

Анализът припомня, че около 85% от българите обитават свое собствено жилище при среден показател за ЕС – 70%. Жилищата у нас са около 3.9 млн., като 2.6 млн. са в градовете и около 1.3 млн. – в селата.

Почти всички жилища в градовете са имали вода, електричество, тоалетна и баня, но само около 25% са били с централно парно отопление. При жилищата в селата – почти 100% са имали вода и електричество, около 66% - тоалетна и 82% - баня. В селските жилища процентът на отопление с централно парно е нулев, което пренасочва разходите за отопление към други горива.

Разходите за жилищни нужди у нас са втори по размер след хранителните разходи – около 31% от българите отделят финансите си предимно за храна и хранителни продукти. Като цяло общата сума на страните членки на ЕС, похарчена за жилищни нужди през миналата година, е приблизително около 2 400 млрд. евро, равняваща се на 16.4% от БВП на Евросъюза, отчита още Евростат.

В по-голямата част от държавите членки на ЕС жилищните разходи представляват най-съществената част от разходите на домакинствата, като през 2016 г. най-голям е бил делът на домакинствата със значителни жилищни разходи в Дания – 30%, Финландия – 28% и Великобритания – 27%, следвани от Франция, Швеция и Чехия с по 26%. На обратния полюс са Малта – 10%, Литва – 15%, Кипър – 16% и Естония – 17%.

Според европейската статистика около 11% от населението на ЕС-28 e живеело през миналата година в домакинства, които са изразходвали 40% или повече от своя разполагаем доход за жилища. Най-високи са били жилищните разходи при наемателите с наеми по пазарни цени – 27%, а най-ниски – при лицата, живеещи в собствени жилища без заем или ипотека – около 7%, отчита Евростат. През 2016 г. повече от половината от населението във всяка от държавите членки на ЕС, е живеело в собствени жилища, като делът варира от 52% в Германия до 96% в Румъния.

Споделяне

Още от Европа