Една трета от децата у нас живеят в бедност и без здравни и социални услуги

Една трета от децата у нас живеят в бедност и без здравни и социални услуги

Близо една трета от децата в България живеят в бедност, като те и семействата им са лишени от различни здравни, образователни и социални услуги. Заради това държавата получава ниски оценки в пет области във второто издание на доклада доклада “Бележник 2013: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, който беше представен в понеделник от Националната мрежа за децата.

Половината българчета пък са в риск от бедност и по този показател страната ни далеч надхвърля средната стойност за ЕС, която е 27%.

С най-слаба оценка – 2.38 по шестобалната система, е оценена здравната система заради липсата на здравни грижи в образователната система, недостъпната медицинска помощ за живеещите в отдалечени райони, липсата на програми за психиатрична помощ на деца, недоброто обхващане на всички жени за наблюдение през бременността и др.

С оценка 2.71 са оценени общите принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето. Причините са детската бедност, липсата на специализиран орган, който да следи за дискриминацията на деца, нито специализиран омбудсман за деца, както и липсата на стандарти за работата с деца и натовареността на социалните работници. Годишно на един социален работник у нас се падат минимум 85 нови сигнала, без да се броят отворените случаи от предходните години, а според добрите практики общият брой случаи трябва да е не повече от 35.

Да се създадат единни стандарти по превенция на изоставянето, които да се спазват от всички акушеро-гинекологични и детски отделения; да се осигури социално-психологична подкрепа в абсолютно всички родилни отделения в страната, както и в педиатричните клиники.

Правителството и държавната администрация получават 2.93 за изпълнението през 2012 година на ангажиментите, свързани с гарантиране правото на децата да живеят в семейна среда и с изпълнението на политиката по деинституционализация. Причината е, че не е осигурена мрежа за предотвратяване изоставянето на бебета.

“Социални работници подкрепят младите майки в риск само в акушеро-гинекологичните отделения в областните болници, а Министерството на здравеопазването абдикира от отговорността да разработи и въведе в болниците процедури за съобщаване на диагнозата за увреждане на новородените и възможностите за ранно консултиране на родителите“, се посочва в доклада.

Друга критика е, че липсва минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството. Експертите препоръчват въвеждане на семейно подоходно облагане, което да отчита реалния брой членове на семействата, въвеждане на достъпни и достатъчни на брой услуги и форми на грижа за децата.

Настаняването в приемни семейства бележи успех, но докладът отчита, че държавата все още не се справя успешно с този процес заради непълноти в планирането.

Образованието е оценено със среден 3, като се отчита успех по отношение на обхващането на децата в училища и детски градини, но е отчетена липсата на центрове за работа с отпадащи ученици. Освен това в изграждането на подкрепяща среда за децата и учениците със специални потребности се отчитат частични решения в сферата на достъпна архитектурна среда, което е далеч от осигуряването на реален достъп до образование за тези деца.

Правителството и държавната администрация получават 3.44 за изпълнението през 2012 година на ангажиментите, свързани с детското правосъдие. Отчита се липсата на напредък напредък в изграждането на специални помещения за престой, изслушване, разпит на деца, включително на деца с увреждания, в производствата, които ги засягат. Не е достатъчен и напредъкът по въвеждане на специализация на съдии, прокурори и следователи, както и в администрацията на органите на изпълнителната власт за работа с деца. Специализация е започнала само сред прокурорите.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?