Една трета от студентите медици възнамеряват да напуснат страната

По експертни оценки 37% от студентите в медицински специалности заявяват намерение за напускане на страната. 13% от лекарите и медицинските сестри в страната заявяват намерение да си потърсят работа в чужбина през следващите две години, а нагласи за работа в чужбина по принцип, без конкретно оформени планове и срокове, имат около 20% от анкетираните медицински специалисти. Това сочат данните от съвместно проучване на институт “Отворено общество“ и Българския лекарски съюз.

Проучването отчита, че като цяло все по-голяма част от българските студенти в медицинските специалности свързват дългосрочните си планове за професионално развитие с реализация в чужбина. Нараства броят и на студентите, които избират да специализират в чужбина и които познават добре условията за специализация и професионална реализация, предлагани в страните от ЕС.

Една от основните причини, поради които младите лекари искат да напуснат страната са недостатъчното внимание, което им се обръща по време на специализация. В направените при проучването анкети някои от тях споделят, че младите специалисти не получават очакваните знания и умения, освен ако нямат връзки.

Студентите по медицина се оплакват от това, че не им се обръща достатъчно внимание, практиката не е добре организирана и заради това дори завършващите с отличен успех не са подготвени да вземат бързо решение за конкретен пациент. Липсата на добро заплащане за специализантите също се посочва като проблем от младите лекари.

Десислава Кузнецова от “Отворено общество“ съобщи, че почти 100 процента от анкетираните смятат, че чуждестранните им колеги получават незаслужено високи оценки по време на обучението, като не малка част от тях плащат, за да получават по-високи оценки. “Това създава негативно усещание по отношение на качеството на обучение“, посочи тя.

Наскоро предприетите мерки от правителството за осигуряване на места за специализанти се радват на колеблив интерес от страна на студентите.

Като цяло студентите дават ниска оценка за начина, по който функционира общественото здравеопазване.

“Изправени сме пред риска през следващите години в България да липсват лекари, а за да се гарантира качеството на здравните услуги и грижи, съотношението "лекар-медицинска сестра" трябва да е 1:2“, коментира главният секретар на Българския лекарски съюз д-р Димитър Ленков.

Споделяне

Още от България