Еднократно компенсиране заради плоския данък, пенсии и заплати с ръст от 1 юли

Работещите в бюджетната сфера със заплати до 430 лева, ще получат еднократна компенсация от 1 януари заради въвеждането на плоския подоходен данък със ставка от 10%. Това предвижда проектобюджетът за следващата година, който предстои да бъде обсъден в понеделник от тристранния съвет, а във вторник ще бъде разгледан и от Съвета на коалицията.

Компенсацията ще бъда различна според размера на заплатата. Тя ще се равнява на дохода, който плоският данък би иззел на хората с ниски възнаграждения, които по сегашната скала на облагане са в по-благоприятно положение.

С въвеждането на плоския данък ще се премахне необлагаемият доход. Ще има нормативно признати разходи в три групи – 10,25 и 40%.

Едноличните търговци ще се облагат с 15% данък, а патентният ще се събира от общините.

Според проектобюджета догодина ще има индексация на заплатите и пенсиите от средата на годината – съответно с 5 до 10% за работещите в бюджетната сфера и 9.5% за пенсионерите.

Акцизите върху цигарите ще се повишат с една трета от остатъка до минималната за ЕС ставка, което ще се отрази с по-малко от лев върху цената на по-качествените цигари.

В макрорамката на проектобюджета е заложена годишна инфлация от 6.9%, дефицитът по текущата сметка ще достигне 21.9%, а заложеният бюджетен излишък ще е 3% от БВП.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?