Едва 40% от планираните приходи изпълнени за първото полугодие

Близо 13 млрд. лв. или 39.8% от планираните за годината са приходите и помощите по консолидираната фискална програма за първите шест месеца на 2009 г. Това е посочено в доклада на финансовия министър Симеон Дянков за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни т. г.

Докладът ще бъде представен на правителственото заседание в сряда.

Фискалният резерв към 30 юни е 8.3 млрд. лв.

Постъпления са 92.3% изпълнените през същия период на миналата година. Изоставяне спрямо разчетите има при данъчните постъпления и приходите от ДДС. Като причини се посочва забавянето на икономиката и значителното свиване на външната търговия.

През първата половина на годината бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е положително – 178 млн. лева. То е формирано при дефицит от 35.7 млн. лева по националния бюджет и превишение на приходите над разходите по европейските средства от 214 млн. лева.

Отрицателното салдо за юни е 377.5 млн. лева, като за първите шест месеца на годината на месечна база се отчита превишение на приходите над разходите единствено през януари и април. В останалите месеци бюджетният баланс е отрицателен, което се дължи на влошените тенденции в приходите и темпа на разходите, несъответстващ на значителното изоставане в приходите, е отбелязано в доклада.

Данъчните постъпления за първите шест месеца на годината са 10.1 млрд. лв., което е 78.1% от приходите по консолидираната фискална програма. От преки данъци в хазната са събрани 2.3 млрд. лв., което е 45.7% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са 4.9 млрд. лв. или 35.5% от разчетите за годината.

От ДДС са събрани 3 млрд. лв., което е близо 79% от постъпилото за същия период на м. г. От акцизи в бюджета са внесени 1.8 млрд. лв. В номинално отношение те остават близки до отчетените през същия период на миналата година.

От социално-осигурителни и здравни вноски са събрани 2.6 млрд. лв. или 43% от планираното за годината.

Неданъчните приходи в края на юни са 2 млрд. лв., което е 52.4% от годишните разчети. Постъпилите помощи, които са основно авансови плащания от фондовете на ЕС, са 830.8 млн. лв. или 27.6% от планираните.

Разходите по консолидирания бюджет, които включват и вноската за общия бюджет на ЕС, са 12.8 млрд. лв. Лихвените плащания са 342 млн. лева, което е 53.7% от планираното за тази година. Текущите нелихвени разходи са 10.2 млрд. лв., а капиталовите разходи – 1.8 млрд. лв. Вноската на България в общия бюджет на ЕС е 412 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?