Едва 600 хиляди чужденци са посетили страната ни през май

Посещенията на чужденци в България през май 2010 г. са 593 хил. и се увеличават с 6.2% спрямо същия месец на 2009 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ) в понеделник.

През май 2010 г. посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 42.9%, следвани от транзитно преминаващите - 28.4%, със служебна цел - 16.9%, по други причини - 10.1%, и гостуване - 1.7%.

Числата очертават следната картина - от 600 хиляди, посетили страната ни през май, около една трета са транзитно преминаващите, почти толкова са туристите и отново една трета са с друга цел - служебно, гостиване и други.

200 хиляди чужди туристи за един месец страна, която претендира да е туристическа дестинация, са изключително малко.

Данните на статистиката показват ръст на посещенията спрямо същия месец на миналата година.

С 21.5% се е увеличил броят на чужденците, които са посочили като цел на пътуването си "почивка и екскурзия".

Нарастват и транзитните преминавания, както и посещенията на чужденци с други цели - съответно с 6.6% и с 5.4%. Намаление е отчетено при посещенията със служебната цел - с 18.2% и с цел "гостуване" - с 12.7%.

Посещенията на граждани от страните членки на Европейския съюз се увеличават само с 1.2%, а посещенията от групата "Други европейски страни" - с 23.2%, като най-голямо е увеличението при посещенията на граждани от Русия - с 65.8%, Сърбия - с 51.4% и Македония - с 30.7%.

Драстичен спад на пътуванията на българи в чужбина

През май 2010 г. в чужбина са пътували 324.8 хиляди българи или с 34.1% по-малко в сравнение с май 2009 година, сочат още данните на НСИ.

В сравнение със същия месец на 2009 г. увеличение на пътуванията на българските граждани е регистрирано само към Норвегия - с 13.5% и Дания - с 5.6%, но в абсолютни стойности пътуванията към тези страни са пренебрежимо малки. Същевременно намаляват пътуванията към всички останали наблюдавани страни.

Българите са излизали от страната най-вече със служебна цел – 39.3%, следвани от пътуванията с цел гостуване - 34.6%, почивка и екскурзия - 21.5%, и други – 4.6%.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?