"Ейч Ви Би Банк Биохим" пусна спестовен влог за пенсионери

"Ейч Ви Би Банк Биохим" пусна първия на пазара специализиран спестовен влог за пенсионери, съобщиха от банката. Лихвите са по-високи за месеците от май до октомври, което е съобразено със сезонните характеристики на разходи и спестявания на пенсионерите. Влоговете са без такси за откриване, обслужване и закриване на сметката. Той може да бъде в лева, долари или евро.

Клиенти на банката, които могат да използват активно специализирания сезонен спестовен влог за управление на личните си спестявания, могат да бъдат жени над 55 години и мъже над 60 години. Влогът е за хора, които не са склонни да използват по-рискови начини за спестяване, но очакват сравнително висока възвращаемост, уточняват от банката.

Освен това, влогът е подходящ за хора, които биха желали да имат висока ликвидност на спестяванията си. Допълнително предимство на влога за пенсионери е, че докато по него се трупа лихва, той може да се използва по същото време за база за кандидатстване за кредит.

Влогът е безсрочен и има две нива на натрупване на лихва за всяка от валутите в зависимост от размера на спестяванията - до 1000 лева (500 евро или 500 долара) и над тази сума. При натрупване на 1000 лева лихвата се увеличава значително. Освен това лихвеният процент, който достига 3.35 процента в лева (съответно 1.50 на сто в евро и 1.75 на сто в долари), е по-висок през месеците от май до октомври. Договорените лихви се начисляват ежедневно и се вписват в спестовната книжка след изтичане на всяка календарна година.

Пенсионният влог се открива за неопределен срок като минималната сума за откриване е 10 лева, 5 евро или долара. Има възможност при желание от вложителя, месечната му пенсия да се превежда автоматично по влога. Необходимо е само това да се заяви писмено в съответното териториално поделение на НОИ, а в банката се представя само копие от писменото заявление.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?