ЕК: Българските регулатори носят риск за икономиката

ЕК: Българските регулатори носят риск за икономиката

Въпреки стабилизирането на финансовия сектор през 2015 г. той продължава да представлява сериозен риск пред нормалното функциониране на икономиката на България. Това е заключението на Европейската комисия, записано в доклада към механизма за ранно предупреждение (AMR), който е първата стъпка от процедурата за установяване на макроикономически дисбаланси, информира "Капитал Daily".

И докато в банковия сектор има известно подобрение спрямо предходната година, проблемите в институциите и регулаторите, които се видяха ясно с фалита Корпоративна търговска банка (КТБ), все още не са решени адекватно, пише в новия документ от Брюксел.

През февруари 2015 г. Еврокомисията премести България от групата с най-леки макроикономически дисбаланси в групата с прекомерни дисбаланси, за които се изискват решителни политически действия и специален мониторинг. Като причини тогава отново бяха изтъкнати проблемите на банките основно с български капитал, както и финансовите регулатори, които позволиха това да се случи.

Европейската комисия продължава да посочва като проблемни области инвестиционната среда, дълга на частния сектор, разходите за труд и безработицата.

През февруари Европейската комисия ще обяви дали България ще остане в най-тежката пета група – само едно ниво преди нивото, при което се предвиждат дори финансови санкции.

Споделяне

Още от Бизнес