ЕК: Чужденците не натоварват социалните системи в приемащите ги страни

Мигрантите на се възползват от социалните системи в държавите, в които пребивават. Това показва проучване по проблема на Европейската комисия, която в понеделник представи доклада си за влиянието на миграцията върху социалното осигуряване в Европейския съюз (ЕС).

В повечето страни от ЕС мигрантите от други държави членки използват социални облаги не по-интензивно от гражданите на приемащата ги страна, сочи проучването.

В повечето обхванати от него страни има по-малка вероятност мигрантите да получават обезщетения за инвалидност или безработица.

Процентът на мигрантите от ЕС във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък (30%) в сравнение с местното незаето население (43%), показва още изследването. Делът на икономически неактивните мигранти от ЕС във Великобритания остава 1.2% и е без промяна през миналата година в сравнение с 2011 г.

Работниците от други държави членки не само във Великобритания, но и в ЕС като цяло плащат повече данъци и социални осигуровки, отколкото те получават под формата на облаги и услуги, тъй като тенденцията е те да са по-млади и по-активни икономически, отколкото работната сила на приемащата държава.

Споделяне

Още от Европа