ЕК: Дайте пари на университетите за иновационни идеи и фирми

ЕК излезе с препоръки към 14-те български центъра за научни изследвания

Мария Габриел

Българските университети трябва да получават финансово стимулиране за иновативни научни проекти, които стигнат до етап "доказване на концепцията" (proof of concept) или ако създадат фирма, базирана на приложима научна идея или технология.

Това препоръчва Европейската комисия на България в доклад със стратегически препоръки за бъдещето на 14-те новосъздадени центъра за научни изследвания в страната, съфинансирани с евросредства.

През 2018 г. и 2019 г. по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" бяха сключени 14 договора на обща стойност 371 млн. лв. С тях бяха създадени четири центъра за върхови постижения на стойност 158 млн. лв. и 10 центъра за компетентност за близо 213 млн. лв.

Препоръките на ЕК са насочени основно към осигуряване на стабилност на центровете след 2023 г., както и към интегрирането им с бизнеса и индустрията.

Препоръките на ЕК са насочени към подобряване на управлението на центровете и целят да подкрепят българските власти и изследователи в укрепването на научноизследователската и развойната дейност, разпространението на знания и сътрудничеството между изследователските организации и деловите среди в опазването на природата и цифровизацията. Комисията очаква центровете да привлекат млади изследователи.

Еврокомисарят Мария Габриел очаква препоръките да бъдат приети от центровете, а правителството, академичните среди и заинтересованите страни да предприемат действия за незабавното им изпълнение.

До 2027 г. България ще получи над 10 милиарда евро по кохезионната политика, като значителна част от сумата ще бъде за подпомагане на развойната дейност и конкурентоспособността, както и за прехода към природосъобразна и цифровизирана икономика.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?