ЕК: Държавите в ЕС да не бъдат зависими от доставчиците на далекосъобщително оборудване

ЕК: Държавите в ЕС да не бъдат зависими от доставчиците на далекосъобщително оборудване

Европейската комисия представи днес предложения за укрепване на киберсигурността в ЕС. Насоките включват мерки за опазването на физическа инфраструктура от кибератаки и природни бедствия, предаде БТА от Брюксел.

Предлага се европейските правила за киберзащита да не обхващат само енергетиката, превозите, банките, здравеопазването, водоснабдяването, цифровата инфраструктура, обществената администрация и Космоса, а и производството на лекарства и здравни средства, изследователските лаборатории, както и някои услуги. Предвижда се всяка държава в ЕС да приеме стратегия за сигурността на важни обекти и постоянно да оценява заплахите.

Комисията насърчава държавите от ЕС да използват средствата за икономическо възстановяване, за да повишат киберсигурността. Целта е да се стигне до 4,5 милиарда евро инвестиции в тази област, се отбелязва в съобщение на комисията.

Отчита се, че повечето от държавите в ЕС вече са приложили мерките за защита на далекосъобщителните мрежи от пето поколение, като целта е всички да са изпълнили изискванията до второто тримесечие на следващата година. Комисията изразява очакване държавите да ограничат възможно най-много достъпа на опасни доставчици на оборудване и зависимостта от тях.

Предлага се в ЕС да бъде създадена мрежа за операции по сигурността с изкуствен интелект за откриване на признаци на кибератака достатъчно рано, както и звено за киберразузнаване. Предлага се европейската дипломатическа служба да съобрази дейността си с целите за предотвратяване, обезсърчаване, възпиране и отговор на злонамерено поведение в електронното пространство, особено когато засяга критична инфраструктура, веригите за доставки, демократичните институции и процеси. Необходимо е ЕС да развие съвременни способности за киберотбрана, отбелязва ЕК.

Споделяне

Още от Европа

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?