ЕК иска България сама да се откаже от пари по ФАР

ЕК иска България сама да се откаже от пари по ФАР

В доклад без политически оценки и критики Европейската комисия заявява, че България трябва да оцени системните слабости в усвояването на средствата по предприсъединителната програма ФАР и сама да предложи финансови корекции - отказ от средства. Страната ни вече е прибягвала до тази мярка, но за ИСПА.

Докладът за усвояването на европейските средства от България и Румъния е изготвен по искане на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Докладът е технически и в него са описани различните програми и фондове, по които страната ни е имала достъп до европейско финансиране преди и след присъединяването ни в ЕС.

ЕК е констатирала слабости в предварителния контрол на търговете по ФАР и извършените плащания, чести случаи на конфликт на интереси и нерегламентирана намеса във възлагането и изпълнението на договорите, съобщи БНР. 

Миналата година ЕК замрази заради нередности 133 млн. евро по програма ФАР към регионалното министерство. Миналия месец стана ясно, че България ще загуби окончателно 32 млн. евро по 10 пътни проекта по ФАР.

В доклада ЕК препоръчва България да укрепи ролята на националния координатор, да реорганизира двете агенции по ФАР, чиито акредитации Брюксел отне миналото лято, и да въведе проактивни мерки за установяване и докладване на нередности.

За ИСПА и САПАРД са изброени установените нередности, описано е и че след изпълнението на всички препоръки плащанията по тези две програми са били отблокирани.

Еврокомисията посочва още, че при плащанията по програмата за развитие на селските райони да 2013 г. трябва да се вземат необходимите поуки от САПАРД, защото парите се управляват от същите институции, а при преките плащания на площ трябва да се преодолеят слабостите в интегрираната система за контрол ИСАК и в идентификацията на земеделските парцели.

В момента върви проверка на съответствието им и може да се стигне до връщане на част от парите, платени през 2007 година.

Предстои и проверка на парите, отпуснати за подготовката за присъединяване към Шенген. Одитът ще е в края на тази година, когато изтича срокът на програмата и ако има неправомерно изразходвани пари, те също ще бъдат изискани обратно от ЕК.

Еврокомисията припомня още, че оценките за съответствие по оперативните програми са били отхвърлени на два пъти заради слабости в интегрираната система за управление и наблюдение – ИСУН, и заради липсата на последователност между констатациите от извършените одити и заключенията в тях.

Без одобрението на оценките не могат да тръгнат т.нар. междинни плащания по програмите, които са около 80% от целия финансов ресурс от 7 млрд. евро.

В доклада се посочва, че от предприсъединителните програми ИСПА, ФАР и САПАРД, България е разполагала с над 1.367 млрд. евро. От тях са усвоени едва 488 млн. евро, повечето от останалите пари (почти 334 млн. евро, главно от ФАР) не са похарчени. Над 260 млн. евро от тях са загубени окончателно заради изтичането на ФАР.

България иска удължаване на действието на програмата с между 12 и 18 месеца, но вероятността Брюксел да разреши това е нищожна.

Около 90 млн. евро от ФАР остават блокирани, като част от тях България може да се наложи да връща в европейския бюджет.

От фонда за селскостопанско развитие България е получила само 304 млн. от общо над 1 млрд. евро, които ѝ се полагат от 2007 до 2009 г.

По Инструмента "Шенген" България е получила 230.1 млн. от достъпните 257.9 млн. евро.

В анализа на ЕК няма оценка за усвояването на 210 милиона евро, дадени компенсациите за затваряне на четирите реактора на АЕЦ "Козлодуй". Миналата седмица Брюксел одобри предоставянето на последните 77.5 млн. евро от полагащите се компенсации за "Козлодуй", възлизащи общо на 550 млн. евро за периода 2001-2009 г.

Румъния е по-успешна в оползотворяването на евросредствата. Тя не е усвоила 169 млн. евро от общо почти 3 млрд., с които е разполагала от предприсъединителните програми. Освен това, Румъния вече е получила одобрение за оценките си за съответствие и от месеци разполага с всичките си пари от структурните фондове.

Споделяне

Още от Европа