ЕК иска да намали употребата на найлонови торбички

Европейската комисия прие предложение, според което държавите от ЕС ще трябва да намалят използването на тънки найлонови торбички за пазаруване на своя територия, съобщиха от комисията в понеделник.

Държавите от ЕС могат да прилагат мерките, които преценяват за най-подходящи, включително въвеждане на такси, национални цели за намаляване на употребата на този тип торбички или забрана при определени условия. В повечето случаи тънките найлоновите торбички се използват само веднъж, но могат да останат в околната среда в продължение на стотици години, често под формата на вредни микроскопични частици, които са особено опасни за морските организми.

В съобщението се цитира европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник, който заявил, че става дума за един много сериозен и видим екологичен проблем. Всяка година в Европа се изхвърлят над 8 милиарда найлонови торбички, които причиняват огромни щети на околната среда. Някои държави членки вече постигнаха отлични резултати по отношение на намаляването на употребата на найлонови торбички на своя територия. Ако и други последват примера им, можем да намалим настоящото общо потребление в Европейския съюз с до 80 на сто.

От техническа гледна точка с предложението се изменя Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки, като се добавят два нови елемента. Първо, от държавите членки се изисква да приемат мерки за намаляване на потреблението на найлонови торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона, тъй като те по-рядко се използват повторно в сравнение с торбичките с по-голяма дебелина и често се изхвърлят на неподходящи места.

Второ, тези мерки могат да включват използването на икономически инструменти, например такси, национални цели за намаляване на употребата на найлонови торбички и търговски ограничения (при спазване на правилата за вътрешния пазар, посочени в Договора за функционирането на ЕС).

Свойствата, поради които найлоновите торбички имат търговски успех - ниско тегло и устойчивост на разграждане - допринасят също за голямото им разпространение в околната среда. Те не попадат в системата за управление на отпадъците и се натрупват в околната среда, особено в моретата и океаните. След като бъдат изхвърлени, найлоновите торбички за пазаруване могат да просъществуват стотици години. Отпадъците в морето все повече се възприемат като значително глобално предизвикателство, застрашаващо морските екосистеми и животни като риби и птици.

Също така съществуват данни за голямо натрупване на отпадъци в европейските морета.

Потреблението на найлонови торбички за пазаруване в ЕС през 2010 г. се оценява на 98,6 млрд. броя, което означава, че всеки гражданин на ЕС използва средно 198 такива торбички на година.

Огромна част от тези почти 100 млрд. торбички са тънки торбички, които по-рядко се използват повторно в сравнение с торбичките с по-голяма дебелина. Данните за потреблението на този тип торбички в отделните страни от ЕС се различават значително, като според оценките варират от 4 торбички годишно на човек в Дания и Финландия до 466 в Полша, Португалия и Словакия.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?