ЕК иска независим анализ на прокуратурата и наблюдение на знакови дела

За разлика от Румъния, България има слаби резултати, посочи Брюксел

Зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс

Да бъде направен независим анализ на цялостната дейност на прокуратурата, каквото предложение бе записано в актуализираната стратегия за съдебна реформа, приета с голямо мнозинство от парламента.

За това настоява Европейската комисия (ЕК) в препоръките си, които са част от оповестения в сряда доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка в областта на правосъдието и вътрешния ред.

Осъществяването на външен одит на държавното обвинение бе предложено от бившия правосъден министър Христо Иванов, но срещна категоричния отпор на главния прокурор Сотир Цацаров. В края на м.г. обаче премиерът Бойко Борисов коментира положително тази възможност по време на посещение в Брюксел.

Тимерманс: Външната помощ ще гарантира реалната реформа

Междувременно зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс коментира, че поискана от Борисов външна помощ доказва ангажимента му за провеждане на реална съдебна реформа.

"Щом иска външна помощ, това означава, че хора отвън ще дойдат в България, за да помагат на българските власти и тогава няма как да се избегне необходимостта от реално изпълнение. Наистина вярвам, че той е обвързан с този процес. Ще го следим отблизо, ще продължим да пишем доклади. Искам доказателства на място, вместо да се говори за крайни срокове и цели. Уверен съм, че с новия подход и с експертите на терен ще се постигне очакваният напредък, който българският народ заслужава", заяви Тимерманс пред БНР след представянето на евродоклада в сряда.

Освен това ЕК настоява страната ни да прилага наблюдение над движението на конкретни знакови дела на досъдебна и съдебна фаза, свързани със случаи на корупция по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност. Ефективното изпълнение на вече постановени осъдителни присъди също е отбелязано като проблем, с който българските власти трябва да се справят приоритетно.

Очаквано Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път заема централно място в препоръките на евроекспертите, които отново подчертават, че са необходими резултати, "показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС във връзка с назначенията, като се прилагат ясни стандарти за професионални качества и етика и при своевременно вземане на тези решения".

Разследване на данните за корупция в СГС и приемане на ЗСВ

Еврокомисията препоръчва още да бъде извършено "безпристрастно разследване" на всички твърдения, свързани със системно прилагани корупционни практики на високо ниво в Софийския градски съд (СГС), както и на "евентуални сходни практики в други съдилища".

Отбелязва се и необходимостта от приемане на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), изготвени още от екипа на предишния правосъден министър в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа.

От ЕК подчертават, че измененията на ЗСВ трябва да дадат възможност за "по-голяма възможност за изразяване на мнение от отделните съдии и прокурори, и да гарантира тяхното прилагане в тясно сътрудничество със съдебните органи".

Не липсва и напомняне за съставяне на ясен график за прилагането на електронното правосъдие, както и за представяне на "необходимия капацитет за наблюдение и направляване на прилагането му".

Приемане на антикорупционния закон и създаване на единен орган

По линия на борбата с корупцията ЕК недвусмислено препоръчва да бъде приет антикорупционният закон, изработен от екипа на вицепремеира Меглена Кунева, който бе бламиран на първо четене от парламента, включително и с гласовете на част от коалиционните партньори на ГЕРБ.

Еврокомисията подчертава, че той трябва да регламентира "създаването на единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта". От управляващите пък се очаква впоследствие да гарантират бързото създаване на новата структура и да я обезпечат материално.

В доклада фигурира и съвет за предоставяне на допълнителни правомощия на Агенцията по обществени поръчки, за да може да прави "задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки". Настоява се и за продължаване на действията за справяне с корупцията по ниските етажи на властта в МВР, както и "в други рискови сектори в публичната администрация".

"Прогресът в борбата с корупцията и организираната престъпност е труден"

В обобщение от Брюксел коментират неофициално, че България вече значително изостава от Румъния в усилията си да се бори с корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

"Прогресът в борбата с корупцията и организираната престъпност е труден", допълниха от ЕК пред Mediapool.

В края на 2016 г. е възможно да има нов голям доклад, който да обобщи постигнатото от София и Букурещ за десетте години членство в ЕС. Със сигурност мониторинговият механизъм остава в сила до края на мандата на Жан-Клод Юнкер.

Като един от най-големите проблеми в българската съдебна система се съзира нейното управително тяло – ВСС. Според евроекспертите и през м.г. институцията е била неспособна да гарантира успешно интегритета на магистратите чрез провала на политиките по кадруване, оценяване и налагане на дисциплинарни наказания.

Брюксел отчита проваленото приемане на антикорупционния закон и дава да се разбере, че държи на него, защото България има нужда от "силен и независим орган, който да се бори с корупцията".

Пълните препоръки, включени в доклада на ЕК:

 1. Независимост, отчетност и етика на съдебната власт

България е създала условия за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и за укрепване на съдебния Инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат приложени. Ще бъде важно също така да се доразвият предприетите мерки за подобряване на надеждността на случайното разпределение на делата и на назначенията.

 • Да се осъществи реформата на ВСС чрез необходимите изменения в Закона за съдебната власт.

 • Бързо да предостави на Инспектората към ВСС (ИВСС) правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борба с корупцията в съдебната система.

 • Да изгради капацитет в рамките на ВСС и Инспектората към ВСС за наблюдение на прилагането и сигурността на новата система за случайно разпределение на делата в съдилищата. Тези институции трябва да бъдат прозрачни относно резултатите от инспекциите и последващите действия за справяне с установените проблеми.

 • Да постигне резултати, показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС във връзка с назначенията, като се прилагат ясни стандарти за професионални качества и етика и при своевременно вземане на тези решения.

 • Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи на властта в Софийски градски съд, по-специално по отношение на възможни проблеми от системен характер, в това число евентуални сходни практики в други съдилища.

 

 1. Реформа на съдебната система

През 2015 г. Министерство на правосъдието изготви обхватен пакет от изменения на Закона за съдебната власт, който беше широко обсъждан от магистратите и с който се цели изпълнение на правителствената стратегия за съдебна реформа. Традиционната препоръка за модернизиране на българските наказателни кодекси също остава валидна.

 • Да приеме измененията на Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, в това число реформи за предоставяне на по-голяма възможност за изразяване на мнение от отделните съдии и прокурори, и да гарантира тяхното прилагане в тясно сътрудничество със съдебните органи.

 • Да изготви набор от целенасочени законодателни изменения за справяне с ключовите проблеми в наказателните производства, по-специално проблемите, засягащи сложните дела за корупция или организирана престъпност.

 • Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, заложени в стратегията за реформа на съдебната система.

 

 1. Стандарти в съдебната система

През 2016 г. България следва да напредне в реформите на ключови елементи от съдебната си система, като бъдат предвидени включително подходящи промени на съдебната карта с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, прилагане на електронното правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства и постоянство в реформата на прокуратурата.

 • Да приеме реформа на съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдилищата.

 • Да установи ясен график за прилагането на електронното правосъдие и да представи необходимия капацитет за наблюдение и направляване на прилагането му.

 • Да въведе практика на мотивиране на дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да извърши независима оценка на дисциплинарната практика на сегашния ВСС в периода от 2012 г. досега.

 • Да започне независим анализ на прокуратурата, както е заложено в правителствената стратегия за съдебна реформа, като се държи сметка за вече осъществените мерки за реформа.

 

 1. Корупция

Инициативите в тази област следва да се съсредоточат върху прилагането на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 г. Основен приоритет следва да бъде бързото повторно разглеждане от Народното събрания на предложенията на правителството за нов закон за борба с корупцията, като се отчитат всички конкретни опасения, но и като се гарантира, че основните елементи са в съответствие с целите, заложени в стратегията за борба с корупцията.

 • Да приеме нов закона за борба с корупцията в съответствие със стратегията за борба с корупцията, предвиждащ включително създаването на единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта. Да гарантира бързото създаване на новата институция и да ѝ предоставя необходимите ресурси.

 • Да приеме изменения в Закона за администрацията с цел укрепване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор във връзка с оценката на риска в задълженията за докладване.

 • Да предостави на Агенцията по обществени поръчки правомощия и организационен капацитет за извършване на задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 • Да продължи с действията за справяне с корупцията по ниските етажи на властта в МВР. Да стартира подобни действия в други рискови сектори в публичната администрация.

 • Да наблюдава напредъка по наказателните дела, свързани с твърдения за корупция по високите етажи на властта, включително на етап досъдебно производство и съдебно производство, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.

 

 1. Организирана престъпност

България все още трябва да постигне солидни резултати във връзка с налагането на окончателни присъди по делата за тежка организирана престъпност. Ще бъде важно да се гарантира, че са въведени правни и институционални условия, които позволяват на правоприлагащите органи и на съдебната система да работят ефективно.

 • Да наблюдава напредъка по наказателните дела за тежка организирана престъпност, включително на етап досъдебно и съдебно производство, както и изпълнението на постановените присъди, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.

 • Бързо да отстранява установените проблеми от правно естество, отнасящи се до компетентността и функционирането на ГДБОП към МВР, и да осигури необходимата организационна стабилност на дирекцията, за да може тя да върши работата си.

 • Да измени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за да се позволи на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?