Европейската перспектива на Балканите

ЕК: Македония да започне преговори за членство, има обаче отворени въпроси с България

Брюксел критикува Анкара за смазването на протестите, "историческа година“ за Сърбия

ЕК: Македония да започне преговори за членство, има обаче отворени въпроси с България

Европейската комисия препоръча Македония да започне преговорите за присъединяване с Европейския съюз, но отбелязва, че остават отворени въпроси в отношенията с България и "въпросът за името".

 

В докладите за напредъка на страните от Балканите Брюксел критикува Турция за смазването на протестите това лято и отчита предприетите от Сърбия "значими стъпки към видимо и трайно подобряване на отношенията с Косово". По отношение на Албания се посочва, че има нужда от допълнителни трайни усилия в изпълнение на политическите показатели за членство в ЕС. Остро се критикува Босна и Херцеговина, като се отчита, че страната е постигнала много ограничен напредък в изпълнението на политическите показатели за членство в съюза.

 

ЕК посочва, че Черна гора трябва да постигне допълнителни резултати в борбата с организираната престъпност и случаите на мащабна корупция, а Косово е готово за начало на преговорния процес по подписването на споразумение с ЕС за стабилизиране и асоцииране.

 

ЕК препоръча Македония да започне преговори

 

Европейската комисия заяви, че "Бивша югославска Република Македония продължава да изпълнява успешно политическите критерии за членство“.

 

Припомня се, че в края на миналата година страната е била изправена пред сериозна политическа криза, засягаща работата на парламента и показваща нуждата от всеобхватни и конструктивни политики. Постигнатото политическо споразумени през март тази година обаче е показало, че с политическа воля, диалог и компромис могат да бъдат намирани конструктивни решения.

 

Приоритет за следващата година трябва да бъде ефективното прилагане на съществуващото законодателство и политическа рамка. Трябва да бъде поставен акцент на независимостта и компетенциите на съдилищата, на свободата на изразяване и на връзките с медиите, на изборни реформи и на борбата срещу корупцията.

 

В доклада за напредъка на страната се посочва още, че "20 години след влизането на страната в ООН, трябва да бъде намерено решение на "въпроса с името", с покровителството на OOН", отбелязват се и отворените въпроси с България в преговорите за двустранно споразумение.

 

"Важен е конструктивен подход в отношенията със съседите, като трябва да бъдат избягвани действия и изявления които могат да се отразят отрицателно на добрите съседски отношения", посочват от ЕК и добавят, че отношенията между България и Македония са засегнати от различия най-вече по отношение на тълкуването на историята.

 

България дълго време подкрепяше безрезервно евроатлантическото бъдеще на Македония, но по време на кабинета "Борисов" стана една от страните, които отказаха определянето на дата за начало на преговори с ЕС, като обяви, че няма да даде "зелена светлина" на Скопие докато не бъде подписан договор за добросъседство.

 

ЕК отбелязва още, че в областта на икономиката през 2012 г. условията са се влошили и се посочва, че страната трябва да бъде конкурентоспособна на пазарите на ЕС.

 

Някои мерки за били предприети за намаляване на безработицата, но са необходими още структурни мерки. Фискалната политика трябва да бъде обвързана с приоритетите на страната за структурни реформи. Бизнес средата все още е засегната от корупция.

 

ЕК критикува Турция за смазването на летните протести

 

Европейската комисия критикува Турция за смазването на протестите от това лято. Турция има настойчива необходимост от развитието на истинска демокрация с участието и на цялото общество, се посочва в годишния доклад на ЕК за напредъка на страната към членство в Европейския съюз, цитиран от БТА.

 

Пред Турция стои ясното изискване за по-нататъшни законодателни промени, които да доведат до уеднаквяване на наказателната съдебна практика в полза на постигането на защита за основните свободи, включително по отношение на свободите на изразяване и на събиране, се казва в документа.

 

Комисията критикува смесената медийна собственост и притеснителните изявления на политици, довели до широко разпространена автоцензура в печата.

 

Отбелязва се обаче, че през последната година Турция предприе няколко важни стъпки, сред които законодателни промени и започване на мирен процес, целящ прекратяване на тероризма и насилието в югоизточната част на страната.

 

Като важна стъпка се отбелязва възможността за започването на преговорите с ЕС по следващата тема (за регионалната политика) след тригодишен застой на преговорния процес.

 

ЕК допълва, че е в общ интерес на Турция и на ЕС възможно най-скоро да бъдат открити преговорите по темите за съдебната система и основните права, както и за правосъдието, свободата и сигурността. Комисията настоява Турция да спази поетите задължения, свързани с решаването на спора за Кипър, особено по отношение на свободното движение на стоки.

 

Историческа година за Сърбия

 

"Настоящата година бе историческа за отношенията между Европейския съюз и Сърбия заради решението за започване на преговори за присъединяване, взето на 28 юни", се посочва в годишния доклад на Европейската комисия, посветен на напредъка на страната към членство в ЕС.

 

Комисията заключава, че Сърбия изпълнява политическите показатели, както и че продължава с видимия и съдържателен напредък към подобряване на отношенията си с Косово.

 

От съществено значение е приложението на постигнатите споразумения, както и продължаването на промените в областта на върховенството на закона, особено в областта на съдебната власт и борбата с корупцията, независимостта на ключовите институции, свободата на медиите, политиката срещу дискриминацията, защитата на малцинствата и на бизнеса.

 

Отчита се, че Сърбия е предприела разговори на високо равнище със своите съседи, с което е допринесла за регионалното сътрудничество. Като постижение се определят утвърждаването на национален план за положението на ромите, както и извеждането на клеветата от наказателния закон. Допълва се, че Сърбия е продължила да сътрудничи с Международния трибунал за военните престъпления в бивша Югославия.

 

Сърбия предприе значими стъпки към видимо и трайно подобряване на отношенията с Косово, което се възприема като основна промяна в отношенията между двете страни, се посочва в доклада. Комисията препоръчва Белград да насърчи косовските сърби да участват в предстоящите избори за местна власт в Косово.

 

Ясна критика се очертава по отношение на осигуряването на независимостта на съдебната система в борбата ѝ с корупцията и организираната престъпност. Допълва се, че липсва достатъчна политическа воля за защита на малцинствените групи, особено на гей обществото

 

Албания има нужда от допълнителни усилия

 

"Албания има нуждата от допълнителни трайни усилия в изпълнение на политическите показатели за членство в Европейския съюз", посочват от ЕК.

 

Брюксел отбелязва, че Албания отбелязва добри постижения по пътя си към присъединяването с извършването на необходимите промени. Страната показва добри данни в разследването и осъждането на проявите на корупция и действията на организираната престъпност, се допълва в документа.

 

Отчита се, че тазгодишните парламентарни избори са преминали общо взето в обстановка на спокойствие и ред. Комисията препоръчва Албания да получи статут на кандидат за членство в ЕС с обещанието за продължаване на борбата с корупцията и организираната престъпност.

 

За да започне преговори, Тирана ще трябва да извърши промени в областта на администрацията, върховенството на закона и основните права. Градивният и устойчив политически диалог е решаващ за успеха на реформите, се казва в документа.

 

ЕК препоръчва постигането на повече отчетност, независимост и резултатност на съдебната система, както и допълнителни постижения в борбата с организираната престъпност. Комисията допълва, че страната трябва да подобри законодателството, свързано с правото на собственост.

 

Остри критики за Босна и Херцеговина

 

Европейската комисия излезе с остро критичен доклад за напредъка на Босна и Херцеговина. Страната постигна много ограничен напредък в изпълнението на политическите показатели за членство в ЕС, се посочва в документа.

 

Липсва общо виждане в политическите среди за насоката на бъдещото развитие на страната. Въпреки големите усилия на ЕС, местните политици не успяха да постигнат споразумение за приложението на решението на Европейския съд по правата на човека по делото "Сейдич-Финци", свързано с дискриминация на основата на етнос.

 

Намирането на изход е ключ за влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране, както и за осигуряването на истинска възможност за подаване на кандидатура за членство в ЕС.

 

Комисията не отчита напредък в установяването на ефективен механизъм за координация по европейските въпроси с местното правителство. Механизмът бива разглеждан като средство, което би позволило на правителствените представители да изразяват пред ЕС позициите на своята държава.

 

Критикувани са също възможностите на държавната администрация и на екипа на омбудсмана, както и липсата на резултати от работата на съвета по въпросите на държавната помощ.

 

ЕК иска от Черна гора резултати в борбата с организираната престъпност

 

Черна гора има необходимост от допълнителни резултати в борбата с организираната престъпност и случаите на мащабна корупция. Тя е отбелязала напредък в установяването на работеща пазарна икономика, подобрила е възможностите си за изпълнение на дадените пред ЕС обещания и отговаря в задоволителна степен на политическите показатели за членство в Общността.

 

За последната година бяха открити преговорите по две теми, които приключиха успешно на предварителния етап. Комисията очаква да види приложението на плана за действие по преговорните глави, свързани със съдебната система и основните права, както и с правосъдието, свободата и сигурността.

 

Страната продължава да отговаря в достатъчна степен на политическите показатели за членство в ЕС.

 

За последната година Черна гора бе изправена пред сериозни предизвикателства, свързани със съмнения в злоупотреби с обществени средства в полза на партийни интереси, липса на доверие в изборния процес, с необходимост от конституционни промени по отношение на независимостта на правосъдието.

 

Нападенията над журналисти будят тревога и поставят необходимостта от разследване и повдигане на обвинения, отбелязва комисията.

 

Косово е готово за начало на преговорния процес

 

Европейската комисия обяви, че Косово е готово за начало на преговорния процес по подписването на споразумение с Европейския съюз за стабилизиране и асоцииране.

 

Отбелязва се, че властите в Прищина са участвали дейно в диалога с Белград, заради което комисията е дала съгласието си за начало на преговорите по споразумението за асоцииране. Косово постигна напредък в изграждането на готовност за постигането на изискванията за присъединяване към ЕС, особено в областите на върховенството на закона, обществената администрация, защитата на малцинствата и търговията, се посочва в доклада.

 

Като положителна стъпка се отчита приетото законодателство по отношение на предоставянето на убежище, финансирането на партиите, трафика на хора. В положителна светлина се разглежда влизането в сила на законите, уредили новата структура на съдебната власт и на прокуратурата. Препоръчват се допълнителни промени, които да засегнат изборното законодателство, работата на парламента, човешките права, вътрешния пазар, както и отглеждането на животни и растения.

 

По отношение на икономическите показатели се отчита необходимостта от осигуряването на допълнителни вложения за изграждането на способности за работа в пазарна среда. Властите в Прищина са насърчени да подкрепят частния сектор, както и да направят необходимото, за да намалят безработицата.

 

ЕК настоява, че са необходими допълнителни усилия в прилагането на законодателството в областта на търговията, конкуренцията и вътрешния пазар, както и срещу незаконната продажба и избиването на животни. Комисията призовава за допълнителни усилия за разрушаването на ТЕЦ Косово-А.

Споделяне

Още по темата

Още от Балкани