ЕК напомни на служителите си задължението им да докладват за корупция

Европейската комисия прие нови насоки за подаване на сигнали с цел да насърчи служителите да се осмеляват да докладват за случаи на корупция, измами и други сериозни нередности, които откриват при изпълнение на своите задължения, съобщи пресцентърът на ЕК в четвъртък.

ЕС разполага с едни от най-строгите правила за сигнализиране на нередности в света. Тези правила бяха приети през 2004 г. и са изложени в Правилника за длъжностните лица, който има нормативна стойност. Новите насоки са изготвени въз основа на тези правила и обединяват съдебната практика и практическия опит. Насоките също така служат като напомняне за служителите, че макар сигнализирането на нередности да е право в редица правни системи, за служителите на ЕС то е задължение.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович заяви: "Сигнализирането на нередности е най-важното оръжие на Комисията срещу корупцията и измамите. Комисията не само, че разрешава на служителите си да подават сигнали, ако открият сериозни нередности, но ги и задължава да правят това. С тези насоки служителите ще се чувстват по-уверени за това кога и как да сигнализират, както и по-спокойни, че ще бъдат защитени и че ще останат анонимни, ако желаят".

Въпреки че правилата доведоха до важни разследвания от Европейската служба за борба с измамите (OЛАФ), броят на подадените сигнали продължава да е нисък. Според статистическите данни на OЛАФ средно на година има около пет такива случая. Това е така, защото в редките случаи, когато служители откриват сериозни нередности в процеса на работа, повечето от тях докладват на ръководството си, без изрично да се позоват на правилата за сигнализиране на нередности. Независимо от това е важно да има ясни, добре известни и надеждни канали за докладване и действащи разпоредби за подаването на сигнали.

Като част от стратегията за борба с измамите Комисията реши да предостави по-добри насоки за служителите, в които ясно е обяснено кога и как да подават сигнали. При изготвянето на тези насоки тя разгледа най-добрите практики по света и обсъди въпроса с две водещи организации в областта: Transparency International и Public Concern at Work.

Някои основни характеристики на новите насоки: докладването на сериозни нередности е задължение, с което се цели да се помогне на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите да ги разкриват и разследват. В замяна на това на служителите, подаващи добросъвестно сигнали за нарушения, се предоставя солидна защита;

- Служителите могат да изберат между няколко канала за подаване на сигнали и могат изцяло да заобиколят ръководството си. Като последно средство и при определени условия служителите могат дори да изразят своите опасения пред друга институция на ЕС;

- Налагането на репресивни мерки срещу лицата, подаващи сигнали за нередности, е недопустимо. Тези лица трябва да бъдат защитавани и тяхната самоличност трябва да остане поверителна, ако те желаят това. Особено внимание е отделено на това да се гарантира, че при процедурите за оценка на работата и повишаване няма да има отрицателни последствия за служителя, подал сигнал;

- Комисията помага на служителите, подаващи сигнали за нередности, които искат да сменят работата си, защото се опасяват основателно от враждебни реакции в тяхната непосредствена работна среда;

- С цел да се помогне на служителите, които не са сигурни дали някои факти следва да се докладват, Комисията предлага поверителни и безпристрастни насоки и подкрепа за (потенциални) служители, които подават сигнали. Тези служители имат право да получат обратна информация за действията, предприети вследствие на сигнала им;

- Злонамереното подаване на сигнали, целящо да се навреди на интегритета и репутацията на друго лице, е забранено и подлежи на дисциплинарни последващи мерки.

Насоките ще бъдат сведени до знанието на всички служители и ще бъдат последвани от серия често задавани въпроси с цел предоставяне на служителите на примери и допълнителна информация.

Споделяне

Още от Европа