ЕК очаква България да спре да дава гражданство срещу инвестиции

Комисията започна наказателни процедури срещу Кипър и Малта заради схемата "златен паспорт"

ЕК очаква България да спре да дава гражданство срещу инвестиции

Европейската комисия изрази днес очакване България да прекрати прилагането на схемата за предоставяне на гражданство срещу инвестиции, известна също като "златен паспорт", предава БТА от Брюксел.

Днес изпратихме "политическо" писмо до българските власти, в което настояваме схемата да отпадне при предстоящите законодателни промени, уточни говорител на комисията.

ЕК очаква от България ясна информация за схемата. Даден е срок за отговор от един месец и ЕК няма да се поколебае да вземе съответните мерки, ако изразените опасения не бъдат взети предвид по подходящ начин, добави той.

Миналата година ЕК отбеляза, че т. нар. "златни паспорти", наричани също "продажба на гражданство", позволяват чужденци да бъдат натурализирани като граждани на дадена страна от ЕС в замяна на инвестиции. България, Кипър и Малта прилагат такива схеми, при които са необходими инвестиции между 800 000 и два милиона евро.

Общо 19 държави от ЕС прилагат схеми за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции - България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Испания.

По-рано днес Европейската комисия съобщи, че започва наказателни процедури срещу Кипър и Малта заради схеми за т. нар. "златни паспорти".

Според ЕК предоставянето на гражданство на тези държави и на ЕС в замяна на предварително определено плащане или инвестиция, и без действителна връзка със съответните страни, не е съвместимо с договора за ЕС. Това подкопава целостта на статута на гражданството на ЕС, заявява комисията.

Подобни схеми имат последици за ЕС и когато една държава предостави гражданство, получателят става гражданин на ЕС и се ползва от всички права, например на свободно движение, пребиваване и работа в ЕС, правото да гласува на общински избори и за евродепутати. Последиците не са нито ограничени до държавите, които ги прилагат, нито са неутрални към други държави, се посочва в съобщението.

Правителствата на Кипър и Малта разполагат с два месеца, за да отговорят и ако отговорите не са задоволителни, ЕК може да продължи процедурата.

Схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции предвиждат осигуряването на ново гражданство, но се различават от схемите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции (т. нар. "златни визи"), които позволяват на граждани на чужди държави при определени условия да получат разрешение за престой в страна от ЕС. Условията за придобиване и отнемане на национално гражданство са уредени от националното право на всяка държава, съобразно законодателството на ЕС. Тъй като гражданството на дадена държава в ЕС е единственото предварително условие за европейското гражданство и достъпа до европейските права, ЕК следи схемите за осигуряване права на чужди инвеститори, се посочва в съобщението.

Комисията често е изразявала опасения за схемите за предоставяне на гражданство срещу инвестиции и някои свързани опасности. Подобни опасности са свързани със сигурността, прането на пари, избягването на данъчно облагане и с корупцията. През април ЕК предупреди Малта и Кипър, а през юли Европейският парламент призова държавите в ЕС да премахнат възможно най-скоро всички съществуващи подобни схеми.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа