ЕК одобри 70 милиона евро по САПАРД за инвестиции в селските райони

70 766 000 евро е общият ресурс по двете публични мерки, за които до края на следващия месец очакваме акредитация от Европейската комисия, съобщи Министерство на земеделието и горите. Този финансов ресурс ще даде възможност за реализация на значителен брой общински проекти по програма САПАРД. Двете мерки са свързани с инвестиции в селските райони и по тях могат да кандидатстват единствено общините.

Мерките са насочени към обновяване и развитие на селата, опазване на културните традиции и подобряване условията на живот на местното население, подобряване и на междуселищната инфраструктура. Предвижда се по мярка 2.2 на САПАРД да бъдат отпускани инвестиции за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции, за които могат да кандидатстват кметове на селски райони.

Максималният размер на инвестицията по нея е 1 млн. евро. За разлика от частните мерки, когато бенефициентите получават 50% от инвестицията като безвъзмездна помощ от ЕС, при тези мерки субсидията е на 100 процента, т.е. разходваните средства по проекта ще бъдат възстановени на кандидата след завършване на проекта

Финансовата помощ ще се предоставя за изграждане или подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа, възстановяване на исторически сгради - публична общинска собственост. Средствата могат да бъдат използвани и за изграждане или възстановяване на многофункционални културно-информационни центрове, паркове и т.н., както и за строеж на места за събиране на селскостопански и битови отпадъци, предвиждат новите мерки.

Мярка 2.3. е насочена към развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура. Максималният размер на инвестициите по тази мярка е 2 милиона евро.

Чрез нея програма САПАРД ще подпомага общински проекти за подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на една община или две съседни общини и други. С проекти по двете мерки могат да кандидатстват общините с население до 30 000 души.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?