ЕК опростява трансграничния достъп до пациентските досиета

ЕК опростява трансграничния достъп до пациентските досиета

Европейската комисия представи в сряда препоръки за създаването на сигурна система, която ще осигури на гражданите достъп до електронни им здравни досиета във всички държави от ЕС.

Възможностите днес значително се различават в отделните държави в ЕС. Въпреки че някои граждани имат достъп до част от своите електронни здравни досиета на национално равнище или през граница, за много други достъпът до цифрови технологии е ограничен или изобщо липсва.

Еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел коментира, че занапред пациентите ще могат да получават медицинска помощ навсякъде в ЕС, включително при спешни случаи. Лекарите и другите медицински специалисти ще могат да оказват по-ефикасна и по-ефективна медицинска помощ, добавя тя, цитиран в съобщение на ЕК.

Държавите в ЕС вече са започнали да осигуряват достъп и възможности за трансграничен обмен на част от данните от електронните здравни досиета. От 21 януари финландските граждани могат да купуват лекарства в Естония с електронни рецепти, а люксембургските лекари скоро ще имат достъп до обобщена здравна информация за пациентите от Чехия.

С представените днес препоръки се предлага държавите в ЕС да разширят тези възможности за още три вида данни от здравния картон - лабораторни изследвания, епикризи, резултати от образна диагностика и медицинското им разчитане.

ЕК отбелязва, че ако при пътуване в друга държава от ЕС гражданин претърпи злополука, лекарите ще разполагат с незабавен достъп до данните му, например за хронични заболявания, алергии или непоносимост към определени лекарства. Това може съществено да повиши ефикасността и навременността на лечението.

Промените биха довели до подобряване на качеството и осигуряване на последователност и непрекъснатост на здравните грижи за гражданите, пътуващи в ЕС. Ще бъде подпомогната научноизследователската дейност в областта на медицината. Тази дейност ще може да се развива само с пълното съгласие на гражданите и в пълно съответствие с европейските правила за защита на данните, се посочва в съобщението.

Освен Финландия, Естония, Люксембург и Чехия, се очаква още 18 държави да започнат да обменят обобщена здравна информация за пациентите и електронни рецепти до края на 2021 година. 

Споделяне

Още от Европа