ЕК отчита сериозен напредък на България в прилагането на еврозаконодателството

ЕК отчита сериозен напредък на България в прилагането на еврозаконодателството

Европейската комисия представи в петък доклад за прилагането на правото на ЕС в държавите от Общността, който поставя България на първо място сред 13-те в ЕС, които бележат подобрение. Страната е съвсем близо (0.6 на сто) до поставената цел за 0.5 на сто несъответствия.

По всички наблюдавани показатели България отчита значителен напредък, се казва в документа. Според данните България успява да намери решение по откритите наказателни процедури по-често от средното равнище в ЕС.

Броят на новите жалби, подадени срещу нашата страна, остава непроменен през последните години. След най-високия отбелязан брой преписки през 2012 г., броят на новите преписки, образувани срещу България, намалява през 2013 г. до равнище, което се запазва и през 2014 година. Общият брой на висящите производства за нарушение остава постоянен през последните пет години.

Броят на откритите наказателни процедури в първа фаза намалява от 2013 г. насам, като през 2011 г. е бил 62, през 2012 г. е достигнал 65, а в следващите две години бройката се задържа на 44 случая. В България се отчита над средното равнище за ЕС по успеваемост при намирането на решение по открити наказателни процедури. При средно 75 на сто за ЕС, в нашата страна от 2012 г. насам се отчитат с около 10 на сто повече решени случаи.

Броят на висящите производства срещу България се увеличава от 2012 г. насам и в момента те са 50. През 2014 г. са открити най-много досега производства за ненавременно прилагане в националното законодателство на европейското право, като основната част от случаите са от областта на околната среда.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?