ЕК откри обществена консултация за бъдещето на селскостопанската политика

ЕК откри обществена консултация за бъдещето на селскостопанската политика

Европейската комисия (ЕК) постави началото на първата фаза на модернизацията и

опростяването на Общата селскостопанска политика (ОСП) с отварянето на тримесечна обществена консултация.

Получените отговори ще подпомогнат работата на ЕК при определянето на

приоритетите в областта на селскостопанската политика в бъдеще, съобщиха от комисията.

Резултатите от обществената консултация ще се използват в пътната карта за бъдещата Обща селскостопанска политика след 2020 г.

Събирането на мненията на фермерите, гражданите, организациите и всички други заинтересовани страни за бъдещето на Общата селскостопанска политика ще продължи 12 седмици.

Резултатите от консултацията ще се използват от ЕК при изготвянето на съобщение, което трябва да излезе до края на 2017 г. То ще съдържа заключения за текущите резултати от Общата селскостопанска политика, както и евентуални варианти на политиката за бъдещето, основани на надеждни данни.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат публикувани онлайн и ще се представят от еврокомисаря по земеделие Фил Хоган на конференция в Брюксел през юли 2017 г.

"С тази обществена консултация каним всички заинтересовани страни и тези, които се интересуват от бъдещето на прехраната и селското стопанство в Европа да участват в оформянето на политика за всички европейски граждани", каза Хоган.

Общата селскостопанска политика на ЕК започва за първи път през 1962 г. Тя е една от най-старите политики на ЕС, като през годините търпи промени, за да отговори на

предизвикателства на селскостопанските пазари.

Въпреки че последните реформи са от 2013 г., оттогава настъпиха няколко важни развития, на които Общата селскостопанска политика трябва да отговори по-ефективно. Това са въпросите, свързани с повишената несигурност на пазара и намаляващите цени, новите международни ангажименти в областта на изменението на климата и устойчивото развитие.

Целта е Общата селскостопанска политика да бъде опростена, да се намали административната тежест и да бъде по-съгласувана с други политики на ЕС, така че да се увеличи максимално нейният принос към 10-те политически приоритета на ЕК, целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?