ЕК отпусна 200 млн. евро за трансевропейски транспортни проекти в общността

ЕК отпусна 200 млн. евро за трансевропейски транспортни проекти в общността

Европейската комисия подбра 74 проекта, които ще получат близо 200 млн. евро съфинансиране от ЕС по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), съобщиха от представителството на ЕК у нас.

Програмата цели подобряване на транспортната инфраструктура във всички страни членки.

Два от проектите ще се изпълняват съвместно с България. Единият от тях е за комбиниран транспортен коридор, който свързва четири пристанища – на Кавала и Александруполис с бургаското и варненското. На този етап ЕК отпуска 750 хил. евро за проекта, които ще се използват за проучване и подготовка. Цялата сума, необходима за проучването е 2.5 млн. евро, като България и Гърция ще си поделят остатъка.

Над 2 години български и гръцки експерти работиха по проекта за транспортен коридор, свързващ Егейско и Черно море. Морската част от коридора включва връзките до гръцките пристанища. Следва железопътната отсечка до Бургас и Варна и оттам до Русе. В момента връзката между Егейско и Черно море се осъществява през Босфора, което затруднява транспорта поради високата цена и опасност от инциденти.

Другият проект с българско участие, който ще получи 1.814 млн. евро от ЕС, е за развитие на аеронавигационното обслужване в 10 европейски държави, който се ръководи от Италия.

Останалите проекти, които ще получат 200 млн. евро по линия на TEN-Т програмата, са за строителство и/или подобряване на съществуващите инфраструктурни връзки, помощ за транспортните коридори, публично-частни партньорства и иновативни финансови инструменти.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас заяви, че ЕК е потвърдила подкрепата си "за изграждането и осъвременяването на европейската транспортна инфраструктура, за да се гарантират на гражданите на ЕС предимствата на една завършена, безопасна и модерна транспортна мрежа".

"Освен това предоставените днес близо 200 млн. евро ще се отразят положително и на заетостта в ЕС, защото ще дадат възможност на държавите членки да продължат да инвестират в инфраструктурни проекти от малък и голям мащаб във времена на общ икономически застой", добави Сийм Калас.

Споделяне

Още от Европа