ЕК отпусна до 9 млрд. евро за 6 страни от Западните Балкани

Средствата ще бъдат инвестирани в транспорт, енергетика, екологичен и цифров преход

ЕК отпусна до 9 млрд. евро за 6 страни от Западните Балкани

Европейската комисия прие икономически и инвестиционен план за Западните Балкани, който предвижда инвестиции до 9 млрд. евро. Предоставянето на средствата е обвързано с реформи и върховенството на закона в шестте страни, поели по пътя за влизане в Европейския съюз.

Целта е да се стимулира дългосрочното икономическо възстановяване на региона, да се подкрепи екологичния и цифров преход и да насърчи регионалната интеграция и сближаването с Европейския съюз, се казва в съобщение на ЕК.

Средствата ще отидат за инвестиции и в областта на транспорта и енергетиката, каза еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи при представянето на новия план.

По думите му това трябва да помогне за превръщането на Западните Балкани в един от най-привлекателните региони за инвестиции в света. Изпълнението, разбира се, ще трябва да върви ръка за ръка с реформите.

В плана се определят десет водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на големите пътни и железопътни връзки в региона, енергията от възобновяеми източници и прехода от енергия от въглища, санирането на обществени и частни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, инфраструктурата за управление на отпадъците и отпадъчните води, както и разгръщането на широколентова инфраструктура.

Други водещи инициативи включват увеличаване на инвестициите в частния сектор за повишаване на конкурентоспособността и иновациите. Акцентът е поставен върху малките и средните предприятия и гаранцията за младежката заетост.

В допълнение към значителното безвъзмездно финансиране от ЕС за региона, Съюзът може да предостави гаранции, за да помогне за намаляване на разходите за финансиране, както за публичните, така и за частните инвестиции, и за намаляване на риска за инвеститорите.

Подкрепата чрез новия гаранционен механизъм за Западните Балкани в рамките на гаранцията на ЕС за външна дейност и Европейския фонд за устойчиво развитие плюс се очаква да мобилизира потенциални инвестиции в размер до 20 милиарда евро през следващото десетилетие.

Инвестиционният пакет ще бъде основен двигател за увеличаването на публичните и частните инвестиции в региона от страна на европейските и международните финансови институции.

Успоредно с плана за икономически инвестиции в подкрепа на региона, ЕК представи и насоки за изпълнение на зелената програма за Западните Балкани. Очаква се тя да бъде приета на срещата на високо равнище за Западните Балкани в София през ноември 2020 г.

В нея се предвиждат действия по пет стълба. Единият е в областта на климата, в това число декарбонизация, енергетика и мобилност. Другият е кръгова икономика с акцент върху отпадъците, рециклирането, устойчивото производство и ефикасното използване на ресурсите. Третият е свързан с биологично разнообразие с цел защита и възстановяване на природното богатство на региона. Четвъртият е за борба със замърсяването на въздуха, водата и почвата. Петият приоритет е в създаването на устойчиви хранителни системи и инвестиции в селските региони.

ЕС ще се стреми да доближи региона до единния пазар на ЕС. Доброто управление е основата за устойчив икономически растеж. Следователно стимулирането на инвестициите и икономическия растеж ще бъде възможно само ако Западните Балкани твърдо се ангажират и осъществят фундаментални реформи в съответствие с европейските ценности, се казва в съобщението на ЕК.

В него е посочено още, че изпълнението на тези реформи, по-специално в областта на върховенството на закона, ще бъде от решаващо значение за успеха на този икономически план и за насърчаването на устойчивото икономическо развитие в региона.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа