Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ЕК подобри очакванията си за българската икономика

Прогнозата обаче е по-консервативна от заложената от правителството в бюджет 2016

4 коментара
ЕК подобри очакванията си за българската икономика

Европейската комисия повиши очакванията си за икономическия ръст на България през тази и следващата година в сравнение с пролетната си прогноза, стана ясно от публикуваните в четвъртък есенни данни на Брюксел.

Новите очаквания на ЕК за страната ни са да отбележи ръст на брутния си вътрешен продукт (БВП) през 2015 г. с 1.7 на сто, догодина да се свие до 1.5 процента, а през 2017 г. да отбележи по-висок ръст от 2%. За тази година се прогнозира у нас да има дефлация от 0.8 процента, а през следващите две години вече да има поскъпване на живота съответно с 0.7 и 1.1 на сто. Очакваната безработица е 10.1 процента през настоящата година и намаляване до 9.4 и 8.8 на сто през идните две години. Подобрението ще се дължи основно на повечето млади хора, които ще навлязат за пръв път на трудовия пазар и предприетите пенсионни реформи. Също така ръстът на експортно ориентираните предприятия ще доведе до търсене на нова работна ръка.

За бюджетния дефицит се предвижда да е 2.8 процента от БВП тази година след рекордния недостиг от 5.8 на сто в хазната през миналата година заради плащанията на влоговете във фалиралата Корпоративна търговска банка. За 2016 и 2017 г. очакванията са допълнителен спад на дефицита до 2.7 процента.

Спад в публичните инвестиции

Европейската комисия също така прогнозира спад в публичните инвестиции заради приключването на стария програмен период на еврофинансиране, който има основен принос за растежа през тази година, и все още незадействания нов период.

Прогнозата е подобрена спрямо пролетните очаквания в Брюксел за ръст от само 1 процент на икономиката ни през настоящата година и 1.3 процента догодина. При инфлацията обаче положението бе малко по-добро преди шест месеца с очаквана дефлация от 0.5 процента през 2015 г. и 1 процент година по-късно. При безработицата за 2015 г. прогнозите съвпадат, само за следващата година се е очаквал по-малък спад – до 9.8 на сто. При бюджетния дефицит също очакванията са били леко по-мрачни с 2.9 процента на минус в хазната и през тази, и през идната година.

Макар и подобрени прогнозите на ЕК са по-консервативни от заложените от българското правителство в бюджета за 2016 г. Одобрените миналата седмица параметри на бюджета за догодина са леко ускоряване на ръста на икономиката до 2.1 на сто, бюджетен дефицит от 2%, което е по-малко от планирания 2.5% преди, свиване на безработицата до 9.1 процента, ръст на потреблението с 1.3 %, леко увеличение на преките чуждестранни инвестиции от сегашните 3.1 на сто от БВП до 3.2%, но и намаляване на ръста на износа от очакваните 8.1 процента през 2015 г. до 4.6% догодина.

Продължава бавният ръст в еврозоната

Брюксел очаква икономическото възстановяване на еврозоната и на Европейския съюз да продължи с умерен темп през следващата година въпреки по-трудните условия в световната икономика.

На фона на намаляващите цени на петрола, експанзионистичната парична политика и относително ниската външна стойност на еврото икономическото възстановяване през тази година е устойчиво и протича в много държави членки. То обаче продължава да е бавно.

Въздействието на положителните фактори отслабва, а в същото време се появяват нови предизвикателства, като забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики и световната търговия и продължаващото геополитическо напрежение. Очаква се благодарение на други фактори, като например по-добрите резултати в областта на заетостта, подкрепящи реалния разполагаем доход, по-благоприятните условия за кредитиране, по-високите инвестиции и напредъкът по отношение на намаляването на финансовата задлъжнялост, темпът на растеж да устои на предизвикателствата през 2016 и 2017 г. В някои страни положителното въздействие на структурните реформи ще допринесе допълнително за подпомагане на растежа.

Според прогнозите реалният БВП на еврозоната ще нарасне с 1.6% през 2015 г., с 1.8% през 2016 г. и с 1.9% през 2017 г. За ЕС като цяло се очаква реалният БВП да се увеличи с 1.9% през тази година, с 2% през 2016 г. и с 2.1% през 2017 г., посочват от Европейската комисия

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви, че " еврозоната показва устойчивост на външни тенденции, като например спада на световната търговия, и това е окуражаващо". "За поддържането и укрепването на възстановяването е необходимо да се възползваме от тези временни попътни ветрове и да провеждаме отговорна политика в областта на публичните финанси, да насърчаваме инвестициите и да извършим структурни реформи за повишаване на конкурентоспособността", допълни той.

"Гледайки към 2016 г., виждаме, че растежът се засилва, а безработицата и бюджетните дефицити намаляват. В същото време положителните промени не се усещат еднакво навсякъде – особено в еврозоната сближаването не протича достатъчно бързо. Остават основни предизвикателства – недостатъчно инвестиции, икономически структури, които задържат заетостта и растежа, и трайно високи равнища на частен и публичен дълг.Те изискват смели и решителни политически действия през 2016 г., особено в условията на несигурни перспективи в световен мащаб", посочи комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

Възстановяване в много от страните членки

През тази година вътрешното търсене нараства в повечето от страните от еврозоната, а икономическата активност би трябвало да се повиши в целия ЕС през 2016 и 2017 г. Частното
потребление нараства в резултат на повишаването на номиналните доходи и ниската инфлация, сочи есенната прогноза.

Очаква се и известно увеличение на инвестициите благодарение на нарастването на разполагаемия доход на домакинствата, подобряването на маржовете на печалба на предприятията, благоприятните условия за финансиране и по-добрите перспективи пред
търсенето.

По-добри резултати на пазара на труда в ЕС

Пазарът на труда продължава да укрепва бавно и неравномерно в различните страни от ЕС. В
силно засегнатите страни, които извършиха реформи на пазара на труда, растежът на заетостта би трябвало да се увеличи допълнително. Според прогнозата заетостта в еврозоната ще нарасне с по 0.9% през тази и през следващата година и с 1% през 2017 г. В ЕС се очаква заетостта да се увеличи с 1% през тази година и с по 0.9% през 2016 и 2017 г. Като цяло се очаква безработицата да продължи да намалява само постепенно със значителни различия между страните членки. Според прогнозата безработицата в еврозоната ще спадне от 11% през тази година до 10.6% през следващата година и 10.3% през 2017 г., а в ЕС като цяло – от 9.5% през тази година до съответно 9.2% и 8.9% през 2016 и 2017 г.

Фискалните перспективи продължават да се подобряват

Очаква се през 2015 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната да спадне до 2%
благодарение на предишните усилия за фискална консолидация, цикличното повишаване на икономическата активност и, в по-малка степен, по-ниските лихвени разходи. До 2017 г. съотношението на дефицита към БВП на еврозоната би трябвало да намалее до 1.5%. Очаква се фискалната позиция в еврозоната да остане до голяма степен неутрална. Според прогнозата съотношението на дълга към БВП на еврозоната ще се понижи от пика си от 94.5% през 2014 г. до 91.3% през 2017 г. Очаква се съотношението на дефицита към БВП в целия ЕС да намалее от прогнозираните 2.5% през тази година до 1.6% през 2017 г.

Ниските цени на петрола задържат инфлацията

Поради резкия спад в цените на петрола и на други стоки общата инфлация в еврозоната и в ЕС е била отрицателна през септември. Това обаче прикрива факта, че нарастването на заплатите, увеличаването на частното потребление и намаляването на отклонението от потенциалния БВП започват да оказват все по-голям натиск върху цените. Очаква се годишната инфлация да нарасне от 0.1% в еврозоната и 0% в ЕС през тази година до съответно 1% и 1.1% през следващата година и до 1.6% както в еврозоната, така и в ЕС през 2017 г.

По-слабо търсене на износа на ЕС

Перспективите за световния растеж и търговия се влошиха значително от пролетта насам поради забавянето на растежа на бързо развиващите се пазарни икономики, и по-специално на китайската икономика, посочват от ЕК. Очаква се то да достигне най-ниската си точка през тази година и икономиките да започнат да се възстановяват през 2016 г.

Досега износът на страните от еврозоната до голяма степен бе пощаден от спада в световната търговия най-вече благодарение на предходното обезценяване на еврото. Очаква се обаче
растежът на износа да се забави през 2016 г., преди да се повиши леко през 2017 г.

Излишъкът по текущата сметка нараства

Настоящият излишък по текущата сметка на еврозоната би трябвало да се увеличи през тази
година благодарение на по-ниския дефицит при търговията с петрол и подобряването на
условията на търговия, но също и на поддържането на високи излишъци в някои държави членки и коригирането на минали дефицити в други страни от ЕС. Очаква се излишъкът по текущата сметка да се понижи леко през 2017 г., след като цените на петрола се повишат отново и условията на търговия се влошат.

Бежанците ще повлияят добре икономиката на ЕС

В тази прогноза за първи път се прави оценка на икономическото въздействие от пристигането в ЕС на голям брой лица, търсещи убежище. Докато в краткосрочен план допълнителните публични разходи водят до увеличаване на БВП, в средносрочен план се очаква допълнително положително въздействие от нарастването на предлагането на работна ръка, при условие че съществуват подходящи политики за улесняване на достъпа до пазара на труда. Като цяло въздействието върху растежа в ЕС е малко, но то може да бъде по-голямо в някои страни членки.

Рисковете са главно външни

Рисковете, свързани с глобалните икономически перспективи, са се увеличили. По-слабият
растеж на бързо развиващите се пазари, особено по-дестабилизиращите корекции в Китай, както и ефектите от очакваното нормализиране на паричната политика на САЩ върху тези пазари, могат да имат по-неблагоприятно въздействие върху инвестициите и икономическата активност в Европа, отколкото се очаква в момента, посочват още от Еврокомисията.

В представената прогноза са взети под внимание всички налични към 22 октомври 2015 г. данни и фактори, включително предположения за държавните политики.

Комисията ще актуализира своята икономическа прогноза през февруари 2016 г.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

4 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Филка Русофилка
  #4

  Пак не четете докрай: "Дописката във Vesti претопля данни на Световната банка за 2013, в която с русофилски метеж страната беше върната 2-3 год. назад."

 2. Kalina
  #3

  http://www.vesti.bg/bulgaria/shokirasht-doklad-na-svetovnata-banka-za-bylgariia-6044919 Прочетох я до края, госпожо, но явно Вие сте се задоволили само с първата третина.

 3. Филка Русофилка
  #2

  По-скоро какво става с Vesti? Медияпул е написал, че ЕК подобрява прогнозата си за България. Увеличава прогнозата си за растежа на БВП 2015 от 1,5 на 1,7%. Пак е по-нисък от реалния, т.к. 1-во трим. растежът ни е 2,2%, 2-ро – 2,3% и няма логика да спадне. ЕК винаги дава по-лоши прогнози за България, т.к. си имаме в ЕС опозиционни депутати, които се грижат за това. Дописката във Vesti претопля данни на Световната банка за 2013, в която с русофилски метеж страната беше върната 2-3 год. назад. Стари приказки от предизборни лозунги с катастрофично заглавие за глупаци, които четат само заглавията.

 4. Kalina
  #1

  Интересно, вижте как вести.бг отразяват темата:http://www.vesti.bg/bulgaria/shokirasht-doklad-na-svetovnata-banka-za-bylgariia-6044919Какво стана с медиапул?

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.