ЕК потвърди прогнозите за изход от кризата у нас в средата на 2010 г.

Българската икономика ще тръгне нагоре през втората половина на 2010 г., въпреки че за цялата следваща година спадът на БВП ще в размер на 1.1 на сто. Това се казва в есенната прогноза на ЕК за състоянието на европейската икономика.

В понеделник Центърът за икономическо развитие (ЦИР) също прогнозира ръст на икономиката ни след второто тримесечие на 2010 г., но очакванията им са годината да завърши или с нулев или с леко положителен растеж. Финансовото министерство е заложило в бюджета за догодина спад от 2.2%.

ЕС ще излезе от рецесията през втората половина на тази година, въпреки че за 2009 г. като цяло все още се предвижда спад на БВП с около 4 %. Българската икономика обаче ще продължи да върви надолу и през следващата година, гласи есенната прогноза на ЕК, представена във вторник от еврокомисаря по икономическите и валутни въпроси Хоакин Алмуня.

Спадът на БВП в България през тази година ще 5.9 на сто тази и 1.1 на сто през 2010 г.

Възстановяването у нас ще започне през втората половина 2010 г., а през 2011 икономиката се очаква да отбележи ръст от 3.1 на сто.

ЕК прогнозира 2.4% инфлация у нас през тази година и 2.3% през следващата. За безработицата очакванията са, че ще е под средната за Европа – 7% през настоящата и 8 през 2010 г.

След като кризата прекрати бързия растеж, основан на инвестиции, на България е необходимо спешно пренастройване към по-балансиран ръст, смятат от ЕК.

Според експертите основното предизвикателство към страната като най-бедната в ЕС е в процеса на наваксване, но при запазване на макроикономическата стабилност. Растежът трябва да е по-експортно ориентиран, трябва да продължат структурните реформи и да се повиши конкурентноспособността, се казва в есенната прогноза на ЕК.

Комисията очаква постепенно възстановяване европейската икономиката, като се предвижда БВП да нарасне с малко под 1% през 2010 г. и с около 1.5 % през 2011 г. Съживяването на икономическата активност в краткосрочен план се дължи на подобряване на конюнктурата в световен мащаб и на финансовите условия, както и на значителните мерки, предприети в областта на фискалната и паричната политики.

От друга страна, очаква се определени фактори да ограничат частното търсене, като по този начин отслабят процеса на възстановяване. По-специално не се очаква подобрение на условията на пазара на труда, като процентът на безработица в ЕС се предвижда да достигне 10.2 на сто. Публичният дефицит също се очаква да достигне 7.5% от БВП през 2010 г., като през 2011 г. ще отбележи лек спад вследствие на съживяването на икономиката и постепенното премахване на временните мерки.

"Икономиката на ЕС излиза от рецесията. Това до голяма степен се дължи на амбициозните мерки, предприети от правителствата, централните банки и ЕС, които не само предотвратиха системен срив на икономиката, но и дадоха начален тласък на възстановяването. Въпреки това пътят напред е изпълнен с предизвикателства.

За да се поддържа положителния импулс и да се подкрепи устойчивостта на възстановяването, от особено значение е всички обявени мерки да бъдат изцяло приложени, а оздравяването на банковия сектор да бъде доведено до край. Трябва също така да се гледа повече в средносрочен план и да се помисли как по най-добър начин да бъдат преодолени неблагоприятните последици от кризата върху пазара на труда, публичните финанси и потенциалния растеж", заяви Хоакин Алмуния, комисар по икономическите и финансови въпроси.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?