ЕК предлага единен социалноосигурителен номер

ЕК предлага единен социалноосигурителен номер

Европейската комисия предложи да бъде създадена Европейска служба по труда, както и да бъде въведен единен социалноосигурителен номер в ЕС, предаде БТА от Брюксел.

Новата служба би могла да следи за спазването на европейското трудово законодателство в областта на мобилността (командироването на работници и устройването на работа в чужда страна).

 

Тази служба би осигурила съгласуваност между националните власти, работещите и службите за социална сигурност.

Според комисията, въвеждането на единен за ЕС социалноосигурителен номер би ускорило проверката на заявяваните от работниците данни в случай, че работят в чужбина. Очаква се двете предложения да бъдат разгледани напролет.

Споделяне

Още от Европа

За коя политическа сила ще гласувате на изборите?