ЕК предлага европейските фондове да бъдат използвани за приобщаване на мигрантите

ЕК предлага европейските фондове да бъдат използвани за приобщаване на мигрантите

Европейската комисия представи в сряда насоки, които да улеснят националните власти за приобщаване на мигрантите със средства от бюджета на ЕС, съобщи БТА от Брюксел.

Насоките обхващат приема, образованието, трудовата заетост, жилищното настаняване и достъпа до обществени услуги.

 

В областта на образованието, например, могат да бъдат използвани различни фондове на ЕС и училищата да станат по-малко дискриминиращи, отбелязва комисията. За осигуряването на достъпна среда могат да бъдат използвани средства от Европейския фонд за регионално развитие. Европейският социален фонд и фондът "Убежище, миграция и приобщаване" могат да помогнат преподавателите да преминат обучение за борба с отпадането от училище, а Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се може да предоставя материална подкрепа за учениците, се допълва в предложенията.

Държавите в ЕС разполагат с множество възможности за европейско финансиране на различни проекти в областта на приобщаването - от предоставяне на езикови курсове и здравни грижи при пристигането на мигрантите, до помощ за намирането на работа, дом и място в обществото, се посочва в съобщението.

Въпреки че приобщаването е преди всичко в ръцете на държавите в ЕС, съществуват мерки за насърчаване на европейско равнище. Тези мерки включват целево финансиране и възможности, предназначени за общественото и икономическото сближаване между държавите.

 

Едно от действията по новата европейска програма за умения включва създаването на възможност за развитие на уменията на граждани на страни извън ЕС.

 

Комисията предложи политиката на сближаване да включва инвестиции за приобщаването на мигрантите. Целта е да се пренасочат средства към новите задачи, свързани с миграцията, пояснява комисията.

Споделяне

Още от Европа